Isten tudja, hogy hol tartasz, és azt is tudja, hogy most épp mire van szükséged.

Nincs látás, amikor lenéz, Pislogás, sírás és beúszó csillagok

Julian 1Ján Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a szemész munka Líbiában szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami nincs látás világban van — a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése —, nem az Atyától van, hanem a világból.

A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nagyon egyszerű, Isten Igéje annyira bátorító! Szükségünk van rá.

Lelki vakság, lelki látás

Szükségünk, hogy halljuk. Mert ebben a világban élünk. Hogyan lehetek győztes ebben a világban? Hogyan járhatok Istennel?

Pislogás, sírás és beúszó csillagok

Hogyan lehetek keresztény itt? Hogyan nem fogom szeretni? Tudod, ha Isten szeretete a szívünkben van, akkor szeretjük a világot, de nem szeretjük a világ kívánságait, és nem is fogjuk szeretni nincs látás, amik a világban vannak, és nem fogjuk alávetni magunkat e világ fejedelmének. Élünk ebben a világban, de nem tartozunk ide.

Nem tartozunk ennek a világnak a királyához, hanem Jézushoz tartozunk. Mát minden Igével élünk, ami Isten szájából származik. Ezért jövünk ide.

Ezért nyitjuk ki a Bibliát. Ezért vagyunk egymással közösségben, és imádkozunk. Mert ebben a világban élünk, de többre van szükségünk annál, amit a világ tud ajánlani nekünk.

Isten ezt nekünk adja. Ő nekünk adja a gyülekezetet, nekünk adja az Igét, nekünk adja a Szent Szellemet. Péld — Isten mennyei látást ad nekünk.

Olyan látás ad nekünk, mint amit Ézsaiásnál látunk. Látta, hogy a király halott, azután látta az Urat. Ez olyan, mint Zakariásnál. Látjuk a főpapot piszkos ruhában Isten előtt, és az ellenség folyamatosan vádolta őt. Utána viszont látjuk az Urat is ott állni, és Ő megvédte.

Jn 9 igehirdetés

Ezt kell, hogy lássuk minden nap az életünkben, hogy Krisztus ott van a trónon, hogy Ő a mi védelmezőnk, hogy Ő az, Aki gondoskodik rólunk. Ebben a világban járunk, és igen, amikor lenéz a hely el van átkozva, és dolgozunk azért, hogy pénzt keressünk, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, és azt is látjuk, hogy minden oldalról jönnek kísértések, de utána ott a nincs látás is, és ott a feltámadás, és ott a Szent Szellem, ott a Gyülekezet.

Ne félj! Járj hitben! Hozz hitbeli döntéseket! A világ annyi mindent sorakoztat fel majd ellenünk, hogy megkísértsen azzal! Mi viszont mit látunk?

nincs látás, amikor lenéz

Mi Jézust látjuk, és az Ő szeretetét. Tudom, hogy Őt követem, hogy Vele járok, és olyanná válok, mint Ő. Ez olyan, mint Ábrahám, Izsák és Jákób.

Ők a pusztában jártak, volt abban sok bukás, sok próba, de reménység volt a szívükben. Tudták, hogy egy nap vége lesz ennek az utazásnak, és aztán Istennel lesznek. Tudom, hová tartok.

Ismerem a városom. Ismerem a helyem. Tudom, hová megyek. Most azt mondja, hogy megéri, hogy Vele járjunk; megéri, hogy Őérte szenvedjünk; megéri, hogy itt nincs látás, amikor a világ mást csinál.

Ő velünk van. Ezzel bátorítsuk egymást, hogy együtt járunk. Egy nap ott leszünk! Kende Mikeás Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az nincs látás világosságom!

Közeledik a Húsvét, és ahogy mondtam, kezdjük megnézni az ide kapcsolódó szakaszokat az evangéliumokból.

Magyar közmondások nagyszótára | Digitális Tankönyvtár

Előző alkalommal arról beszéltünk, amikor Jézus a szanhedrin előtt volt. Nem időrendben megyünk végig rajta, hanem egy-egy témáról, helyzetről, személyről szeretnék beszélni, ahogy Isten vezet. Luk ban a vers végén Jézus azt mondja: ez a ti órátok és a sötétség hatalma.

Ez akkor volt, amikor amikor lenéz Őt, amikor a vágyuk beteljesedett. Ezt akarták, erre vágytak a szívükben: elpusztítani Őt.

HONEYBEAST – Bódottá - Official Music Video

Az ő szívükkel egyetértésben volt egy másik szív, Sátáné, aki annyira izgatott volt afelől, hogy Jézus végre megkapja, amit érdemel.

Mit csinálnak Vele? Ez az ő órájuk, és a sötétség hatalma.

A szédülés típusai és lehetséges okai

Mit csinálnak ők A vakok számára, és mit amikor lenéz Sátán Jézussal? Itt a kérdés: Ha valaki a kezedbe van adva, ha valaki ki van szolgáltatva neked, akkor mit teszel?

nincs látás, amikor lenéz

Bántasz, amennyire lehet, vagy nincs látás vagy irgalmat adni, esetleg kegyelmet? Persze, Sátán erre nem képes, láttuk ezt itt. Mát ban Jézus sok nehezet mondott a tanítványainak.

Pislogás, sírás és beúszó csillagok

Itt az Ő kicsiny nyája, az a néhány tanítványa, és mond nekik valamit, ami nehéz: Mát … Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.

nincs látás, amikor lenéz

Jézus megmondta nekik korábban Bocsánat, hogy átfogalmazom! Nem terem olyat, amire az Atya vágyik. Pontosan ez történt velük.