Egy gondolat bánt engemet

Mi a látomás 5 sor

Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító. Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünket. Háttérolvasmányok Dieter F. Uchtdorf: Az első látomás gyümölcsei.

Account Options

Liahóna, Neil L. Andersen: Joseph Smith. Javaslatok a tanításhoz Joseph Smith története —17 Joseph Smith látta az Atyaistent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust Add meg ennek a leckének a hátterét azzal, hogy röviden áttekintitek a Joseph Smith története —12 -t, majd kérd meg a tanulókat, hogy hasonlítsák ezt a részt napjainkhoz azzal, hogy rámutatnak a Joseph Smith igazságkeresésével kapcsolatos élmények és azok élményei közötti hasonlóságokra, akik napjainkban keresik az igazságot.

a látás helyreállítása varázslattal

A válaszok között legyenek ott a következők: Sok viszálykodás volt a különböző egyházak között. Joseph Smith logika vagy eszmefuttatás segítségével nem tudta eldönteni, melyik egyház igaz. A vallási vezetők ugyanazokat a szentírásrészeket egymástól eltérően értelmezték.

új jövőkép mi

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —15 -öt, majd kérdezd meg az osztályt: Szerintetek Sátán miért próbálta megakadályozni, hogy Joseph Smith imádkozzon?

A válaszok között ott lehet a következő: Sátán már a halandóság előtti világból ismerte Joseph Smitht, és tudta, hogy Joseph előre elrendelt küldetése az, hogy segítsen visszaállítani a földre az igazságot. Sátán megpróbálta megakadályozni mi a látomás 5 sor bekövetkeztét. A tanulók olvassák el magukban a Joseph Smith története —17 -et, és írjanak le olyan tanokat, amelyek Joseph Smith bizonyságából bukkannak elő.

Szent István Társulati Biblia - Habakuk könyve - Hab 2

Elegendő idő eltelte után kérj meg tanulókat, hogy mondják el, milyen tanokat azonosítottak be. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és hirudoterápia a láthatáron mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

fenyőtű recept a látáshoz

Őt hallgasd! Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása az utolsó napi szent teológiában? Miközben a tanulók válaszolnak, hangsúlyozd ki a következőket: Joseph Smith látomása az Atyáról és a Fiúról sok fontos igazságot állított vissza a földre.

mit jelent a látásélesség 0 6 egység

Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása azoknak, akik ma keresik az igazságot? Tedd ki a következő idézetet Gordon B.

  1. Milyen a kilátás
  2. A lélek változó és mozzanatos természete S mit jelent az improvizáció, vagyis rögtönzés az előadás szempontjából?
  3. Látomás és indulat a művészetben - Magyar Szemle

Semmi, amire tanunk épül, semmi, amit tanítunk, semmi, ami szerint élünk, nem fontosabb, mint ez a kiinduló nyilatkozat. A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph Smith beszámolója hamis, akkor nem került sor Jézus Krisztus egyházának a visszaállítására; viszont ha Joseph Smith beszámolója igaz, akkor sor került a visszaállításra, és a visszaállított evangélium igaz.

Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás igaz voltáról?

Egy gondolat bánt engemet – Wikipédia

Kérd meg a tanulókat, hogy kezdjék el átgondolni, vajon mit tehetnének azért, hogy újabb megerősítést kapjanak az első látomás igaz voltáról. Megoszthatod a következő idézetet Neil L.

Olvassátok el gyakran.

a szem csepegtetése a látás tesztelésére

Esetleg felvehetitek Joseph Smith bizonyságát a saját hangotokon, rendszeresen meghallgatva és megosztva azt a barátaitokkal. Mielőtt továbblépnétek, magyarázd el a tanulóknak, hogy a Szabadító nem csupán az első látomás alkalmával látogatott el Joseph Smithhez és másokhoz ebben az adományozási korszakban. Bemutatta a Fiát.

Tartalomjegyzék

Azt is megkérdezheted a tanulóktól, hogy gondolkoztak-e már azon, vajon miért jelentős az első látomásnak ez a része. McConkie, 3 vols. A bukás után kiűzetett az Atya jelenlétéből. Ettől az időtől kezdve Jézus Krisztus volt az, aki irányította szolgáit a földön, és kinyilatkoztatást, valamint útmutatást adott a prófétáknak.

Háttérolvasmányok

Joseph Fielding Smith Jr. Amikor az első látomásban Joseph Smith megkérdezte, hogy melyik szektának van igaza, melyik Személy válaszolt a kérdésére?

Estudio No. 5 in B Minor by Fernando Sor performed by Eric Henderson

Joseph Fielding Smith elnök szerint miért volt fontos Joseph Smith számára feljegyezni azt, hogy Mennyei Atyánk bemutatta Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus volt az, aki megválaszolta Joseph kérdéseit? A tanulók értsék meg a következő igazságot: Ádám és Éva bukása óta minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztuson keresztül érkezik.

Jelenések Könyve kommentár

A kinyilatkoztatás mi a látomás 5 sor módjának megértése hogyan segít nektek bízni a Próféta első látomásról szóló mi a látomás 5 sor Az első látomás segít egyre jobban hinnünk Jézus Krisztusban Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Az emberiség történelme során próféták és apostolok részesültek hasonló megnyilatkozásokban, mint Joseph. Uchtdorf elnök szerint milyen áldások származnak az első látomás megismeréséből?

A tanulók talán más szavakat használnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Az első látomásról tanulva nagyobb hitre teszünk mi a látomás 5 sor az Atyaistenben és Fiában, Jézus Krisztusban. Hogyan mélyíti el az Őbeléjük vetett hitünket az, ha tanulunk az Atyaisten és a Fiú Joseph Smithnél tett látogatásáról? A válaszok között lehetnek a következők: Az első látomás egy másik tanúbizonyság arról, hogy Ők élnek; megerősíti számunkra azt, hogy törődnek az emberek ügyeivel; bizonyítékul szolgál arra, hogy Ők meghallják és megválaszolják az imákat.

Milyen szerepet játszik az első látomás a visszaállításról való bizonyságotokban?

Navigációs menü

Mit tehettek a következő héten azért, hogy megerősítsétek bizonyságotokat az első látomásról? Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy a következő napokban szakítsanak időt az első látomás átgondolására és az arról való imádkozásra. Kérd meg őket, hogy írják le, milyen gondolatok és érzések vannak bennük Joseph Smith e szent élményéről. Tanulói olvasmányok.