Kapcsolódó témák

Látássérült munkavállalási engedély, További cikkek az álláskeresésről

Munkavállalás célú tartózkodási engedély

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg látássérült munkavállalási engedély jelenni, kivéve, ha a külföldi a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be. Amennyiben a kiskorú ügyfél a kérelem benyújtásakor a hatodik életévét betöltötte, a kérelem benyújtásakor meg kell jelennie.

A kiskorú idegenrendészeti hatóság előtti személyes megjelenéséről törvényes képviselője gondoskodik.

hogyan lehet visszatérni a látás javítása torz látás

Amennyiben a külföldi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására látássérült munkavállalási engedély kérelem külön jogszabályban meghatározott, kiemelt foglalkoztató útján is előterjeszthető, ha ehhez az ügyfél írásban hozzájárul.

Ez esetben az eljáró hatóság az eljárás során a foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, azonban az eljárási cselekményekről értesíteni kell az ügyfelet.

Foglalkozási rehabilitáció

Amennyiben a kérelmet a foglalkoztató vagy a magyarországi fogadószervezet terjeszti elő, akkor erre elektronikus azonosítást követően elektronikus úton kerülhet sor. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos  részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg. Kiemelt foglalkoztatónak minősül: - a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató, - az a foglalkoztató, amely a Pénzügyminisztérium közleményében meghatározott foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni, látássérült munkavállalási engedély az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg.

A látássérült munkavállalási engedély engedély kiadása iránti kérelmet - törvényben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.

A foglalkozási rehabilitáció céljai

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását a harmadik országbeli állampolgár a beutazást megelőzően - erre irányuló külön kérelem előterjesztése nélkül - tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmében kérheti. A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező látássérült munkavállalási engedély ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles.

Azokban az esetekben, amikor a foglalkoztató útján, vagy elektronikusan kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a fenti adatrögzítés és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a mágikus látáskezelés előtt köteles személyesen megjelenni.

Ha a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a konzuli tisztviselőt.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki.

morzsák és rövidlátás a tökéletes látás 0

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a harmadik országbeli állampolgárt, így javasoljuk, hogy Magyarországra történő beutazásukat követően minél hamarabb jelenjenek meg az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság jövőbeni szálláshelyük szerinti illetékes regionális igazgatóságán, a tartózkodási engedély átvétele és a magyarországi szálláshely bejelentése céljából.

A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem főszabály szerinti helyen magyar külképviseletek történő előterjesztése mellett a magyar jog szabályozza a tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelem belföldi előterjesztésének lehetőségét is.

Kivételesen méltányolható körülmény látássérült munkavállalási engedély a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be látómező kerület diagramja akadályozza a jogszabályban meghatározott általános feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.

A vízummentes ország állampolgáraként vízummentesen, jogszerűen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton is van lehetősége előterjeszteni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg. A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerinti illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen vagy az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton szükséges benyújtani.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. A tartózkodási engedély meghosszabbítása a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag akkor engedélyezhető, amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően látássérült munkavállalási engedély harmadik országbeli állampolgár tartózkodása a bármely száznyolcvan napon belül a kilencven napot meghaladta.

A munkavállalás célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet az eljáró hatóság összevont kérelmezési eljárás keretében bírálja el. Az összevont kérelmezési eljárásról szóló részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 Euró, amelyet a külképviseleten elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. Belföldi előterjesztés esetén az eljárás igazgatási szolgáltatási díja A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja Az eljárás díját elektronikus fizetési eszköz bankkártya vagy banki befizetés a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk formájában kell a kérelmezőnek lerónia.

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről A kérelem ügyében indult eljárás ügyintézési határideje 21 nap, az eljáró hatóság a tartózkodási engedély kiállítása iránti kérelem ügyében lefolytatott összevont eljárást a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül fejezi be.

Munka, mindenkinek

Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója kiemelt foglalkoztató, az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Az ügyfél részére a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti. A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen akkor veheti át, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodási engedély okmányt a kézbesítésére megjelölt címen átvegye, azonban ezen körülményeket igazolnia kell.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, illetve a kérelmezés helye szerint illetékes külképviseleten. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést látássérült munkavállalási engedély nélkül nyújtja be, illetve ha a fellebbezés elkésett, vagy nem a jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

rövidlátás mértéke a látásélességben milyen gyengénlátó

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja külképviseleti előterjesztés esetén 20 Euró, melyet elsősorban Euróban vagy látássérült munkavállalási engedély konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem látássérült munkavállalási engedély helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni, belföldi előterjesztés esetén pedig 5.