Szántói Lilla: A látvány érintése

Az érintés a látvány

De különbözőképpen is érezzük?

A kiterjedt taktilis kutatásokban csalódást okoz a válasz: egyszerűen nem tudjuk. Elsőként a jelenség nemzetközi és hazai szakirodalmi kutatásának áttekintésével foglalkozunk, és rámutatunk a taktilitás vizsgálatának interdiszciplináris jellemzőire. A két modalitás perceptuális összjátékának egyik kiemelkedő példája a ruha viselése, amit kommunikációs szempontból is érdemes gorcső alá venni.

Végül kitérünk a taktilis kommunikáció jövőjére: az érintőképernyők vagy a virtuális tér vajon milyen változtást hoz a tárgyi manipulációban és az személyközi kapcsolatokban? Kérdések és dilemmák sokasága rejlik a taktilitás kutatásában - ezek közül néhányra mutatunk rá ebben a tanulmányban.

A terminusok dilemmája A mindennapokban és a tudományos életben egyaránt gyakran hallani az érintés és tapintás szavakat egymás szinonímájaként. Ez azonban következetlen szóhasználatra utal, hiszen a két fogalom nem ugyanazt a taktilis jelenséget takarja. Jelen tanulmányban először érintőlegesen tisztázzuk az alapvető terminusokat.

Kezdjük a haptikus érzékelés terminusával.

hyperopia plusz 0,5 stabilizálja a látást

A taktilitás háromféle érzékelést foglal magába: mechanikai, hőmérsékleti és károsító fájdalom ingerekre reagál. Ennek értelmében a fájdalom- és hőérzékelést is a taktilis érzékelés részeként is meghatározzák, bár vitatott, hogy tényleg egybetartozóak, vagy egymást kiegészítő tevékenységük révén végeznek egységes munkát.

A haptikus érzékelésben a már említett mechanikai, hőmérsékleti és fájdalomingerek mellett a mozgás- és izomérzékelés is fontos alkotó azzal a céllal, hogy a taktilis érzékleteket aktívan feldolgozzuk. Pálhegyi A tisztább fogalomhasználat érdekében néhány kutató ezeknek a modalitásoknak az összevonását az érintés a látvány bőrérzékletek címszó alatt. Sekuler és Blake A tapintás és érintés megkülönböztetése sem minden esetben egyértelmű.

Terminológiai szempontból az érintés tágabb kategória, melynek részben specifikus alesete a tapintás. Bárdos az akaratlagosság dimenziójában látja a különbséget: az érintés a látvány érintés könnyű, felületes, kis intenzitású nyomást jelent, amely nem feltétlenül akaratlagos, és nincs mögötte információszerzési szándék.

 • Hogyan lehet gyógyítani a 100 látást
 • В особенности оптимизаторы не одобряют посещения жилых массивов, которые расположены южнее.
 • На следующее утро, позавтракав, Ричард и Николь решили, что еды у них осталось маловато, а потому взяли немного меда из одного горшка.

Ezzel szemben a tapintás mindig célzott módon történik pl. A központi mozzanat, ami tehát mérvadó a megkülönböztetésben, a taktilitás tárgyára irányuló figyelem: az az érintés a látvány nem célja a megismerés, míg a tapintás információszerzés céljából történik. Az egyszerűség kedvéért a tanulmányban a továbbiakbana taktilis érintkezés, illetve a taktilitás fogalmát használjuk. Látható, hogy a taktilis érzékelés összetett folyamata a terminusok megkülönböztetése vagy egységesítése révén is bizonyos problémákat vet fel, így a terület tanulmányozása mindig a konceptuális keretek kezdeti meghatározásától függ.

Tanulmányunkban a továbbiakban a taktilis érzékelés és kommunikáció folyamatára összpontosítunk. Taktilis kommunikáció A taktilis érintkezés kutatási megközelítései és módszerei eltérőek a különböző tudományterületeken. A kulturális antropológusok pl. McDaniel és Andersen vizsgálják, hogy a különböző kultúrákban, társadalmi, életkori és nemi csoportokban vajon milyen különböző taktilis viselkedés mutatkozik rendelkeznek és ezáltal vajon különböző módon is értelmezik-e a taktilitást?

A szociálpszichológusok pl.

 • Mínusz 3 nézet
 • Они вошли в участок буквально через несколько секунд после того, как местные офицеры закрыли дверь коридора за биотами.
 • В другой раз мы едва не потеряли Катю, когда ей было всего два года.

Field többek között azt kutatják, hogy az egyén mások felé irányuló attittűdjét és saját társas viselkedését hogyan befolyásolja az érintés, illetve a tapintás.

Általános pszichológiai kutatási kérdés lehet, hogy hogyan lehet a különböző milyen a kilátás érzéseket osztályozni pl. Katzvagy milyen a taktilitás hedonikus oldala: a taktilis inger mely aspektusa észlelt kellemesnek vagy kellemetlennek pl. Rose Az idegtudomány kutatóit pl.

Bolanowski et al. A virtuális valóság kutatásában pl. Alapack pedig fontos terület, hogy miért és hogyan használnak az emberek taktilis érintkezést az ember-gép interakcióban és a virtuális környezetben, hiszen a vizuális visszacsatolás adekvát sokféle szituációban. A kommunikációtudomány Lovászi is felvet kérdéseket: milyen kommunikatív funkciója és üzenete van a különféle taktilis érintkezéseknek az ágensek között?

csökkent látás plusz vitaminok a termékek látásához

Vajon a környezet mennyiben befolyásolja a taktilis érintkezés létrejöttét? Együttműködő vagy inkább versengő viszonyban áll-e a vizuális kommunikációval? Még folytathatnánk a sort akár a kérdések, akár a különböző tudomány- vagy szakterületek szempontjából, akár abból a nézőpontból, hogy tudományfilozófiai és -elméleti megközelítésben például a percepció filozófiája a taktilis érintkezés kutatása milyen módszertani kérdéseket vet fel, valamint milyen viszonyban áll más modalitások vagy a nyelv Kondor vizsgálatával.

A tapintás, érintkezés során mechanikai kommunikáció történik.

Бридж предоставил идеальную возможность. Каждая пара состояла из одного человека и октопаука. У партнеров нет необходимости общаться.

A taktilis érintkezés jellemzően nem tudatosul, csak ha valami vagy valaki - kellemetlen vagy kellemes módon - felhívja rá a figyelmet, például zavar keletkezik a folytonos, automatikus ember-tárgy vagy ember-ember kommunikációban. Előbbire példa egy szorító cipő érzete, ahol a fájdalom hívja fel a figyelmet a túlzott mechanikai nyomásra. A megzavart személyközi érintés példája lehet a tömegközlekedési helyzet csúcsidőben.

Az utas kényelmetlennek érezheti, hogy az emberek minden oldalról körülveszik és idegenként különböző testrészét érintik. Ilyen esetben a taktilis érintkezés a magánszféra megsértésének pszichológiai mechanizmusán vö. Dúll keresztül elviselhetetlennek tűnhet számára, és ez személyközi konfliktusokhoz is vezethet. Pozitív példák is számosan akadnak: vannak olyan helyzetek, amikor az érintés igazán szükséges, vagy akár jól esik: hasznos, mikor vásárlás alkalmával a terméket leemeljük a polcról és megvizsgáljuk, mielőtt a pénztárhoz sietnénk, jól esik, mikor kezet fogunk egy számunkra fontos emberrel, mikor az anya megsimogatja gyermeke fejét, mikor a szerelmes odabújik párjához Nyitraivagy mikor egy kényelmes székben ülünk az íróasztalunknál.

A taktilis érintkezés és kommunikáció nagy mértékben meghatározza szokásokat és az érintés a látvány társas életet, és fordítva: a társas szabályok, normák meghatározzák az érintés, tapintás szabályait. Nem csak a biológiai szükségleteket, hanem szociális igényeket is kielégíti: ez az egyik "legszociálisabb" érzékünk, az érintés a látvány tipikusan interakciót kíván más ágenssel Field A tapintás az első érzék, amely kifejlődik.

Érintőlegesen a taktilitásról

Kialakulásától kezdve kiemelkedően fontos szerepet játszik az emberi fejlődésben. A bőr olyan csatorna, amely a környezettel való összeköttetést és egyben elválasztást is szolgálja, emellett a fizikai, érzelmi és kognitív fejlődés területén kiemelkedő fontosságú.

a látás kezelési eljárásai hogyan lehet javítani a látását ellenőrzés előtt

A taktilitás módot nyújt másokkal való érintkezésre a kommunikációs folyamatban mind feladóként, mind vevőkéntegyenesen a társas támogatás egyik formája Nyitraihiánya épp emiatt a letargia, agresszió és depresszió hátterében állhat, amelyek továbbcsökkentik az interperszonális hatékonyságot és csak még inkább kiszolgáltatottá teszi az ágenst a különféle betegségeknek Andersen és Guerrero A taktilitás tehát alapvető, irányító szerepet játszik a fizikai és érzelmi jóllétben.

Mások - akár idegenek - pillanatnyi érintései is ki tudnak csalni erős érzelmi élményeket a kellemes élménytől egészen az idegességig. A taktilis kommunikáció arra is szolgál, hogy erősítse a verbális és nemverbális kommunikációk jelentését.

Szántói Lilla: A látvány érintése

Teljesen mást jelent például a szemkontaktus vagy egy "köszönöm" attól függően, hogy közben érintünk-e vagy sem Gallace és Spence Részletekbe menő tapogatózás Talán az egyik legrégebbi megfogalmazás Arisztotelésztől cop származik, aki egyértelműen a tapintást nevezi meg, mint elsődleges érzékelési típust.

Megfogalmazza a tapintható és a tapinthatatlan értéket, ezzel az érintés a látvány kettéosztja taktilis megismerésünket. Révész sokat foglalkozik magával a tapintás vágyával és új fogalmat vezet be, a sztereoplasztikus elvet, mely a taktilis formaérzékelés alapelvének is tekint és a megragadáskor, valamint a kéz körülzáró tevékenységében valósul meg.

látásproblémák reggel szemgyakorlat online

Hidas a testnyelv tárgyalásakor beszél az érintésről, melynek öt típusát különítette el a személytelen interakcióból kiindulva a szexuális kapcsolatig. Eszerint külön kategóriába sorolhatók a hivatalos-szakmai érintések pl. Katz felosztása a taktilis tevékenység élményei alapján körvonalazódik, ennek alapján három különböző típust nevez meg. Elsőként a felületi tapintást surface touch említi, amely a tárggyal való manipulálás során jelenik meg, mikor a tárgy hajlatainak követésére képes az ágens.

Szántói Lilla fényképei és fotókönyvei érzékeny, finom rezdüléseket, észrevételeket mutatnak meg, melyek által nemcsak az érintéssel járó különböző formákat és mozzanatokat figyelhetjük meg, de ráismerhetünk azok fontosságára és szükségességére: az érzékelések érzésére. Az Érintés Touch című sorozat a telefonok képernyőjén végzett mozdulatainkat, gesztusainkat vizsgálja. A fényképeken megörökített pillanatnyi jelek konkrét események lenyomatai, arról azonban csak találgathatunk, hogy valójában mi történt. A Szél Wind című sorozat és fotókönyv egy utazáson készített képekből áll.

Második típusként az intenzív tapintást immersed touch nevezi meg, amely esetben nem ismerhetők fel magabiztosan a tárgy tulajdonságai, vagyis például a tapintott tárgy anyagát vagyunk képesek meghatározni. Végül az emlékező tapintás memory touch típusáról beszél, mely taktilis képzetként azonosítható, ahol az ujjbegyek által a memória az anyagok taktilis reprezentációját helyezi előtérbe.

A taktilis emlékezet elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjük a tapintással érzékelt tárgyat. Az ember-környezet interakcióban Dúll szükség van arra, hogy a környezeti ingerek feldolgozását megkönnyítő sémákba kategorizáljuk a tárgyi az érintés a látvány, anyagokat, felszíneket, méreteket stb.

A taktilis emlékezetfolyamatában szükséges előfeltétel a korábbi taktilis aktus, tehát minden egyes megismerésnél a hasonló múltbéli tapasztalatok is irányítanak. Montaguidézi Bárdos az aktivitás szempontjából két típust alkot, passzív és aktív érintésről beszél. Passzív érintés történik, ha például valaki elszenvedi vagy elfogadja az érintést, "anélkül, hogy figyelme különösebben az érintő objektum felé irányulna A passzív ingerhatások gyakran a percepciós küszöb alatt maradnak" vagyis "protopátiásak" Bárdos Ilyen például egy tömegközlekedési helyzetben történő véletlenszerű utas-érintkezés.

A második típus az aktív érintés, más az érintés a Látáskorrekciós Intézet a tapintás, ahol az aktív manipuláció közben az ingerek az észlelési küszöb fölött helyzkednek el és "epikritikussá válnak" uo. Amint ezt már fentebb említettük, az elegendő információgyűjtéshez elengedhetetlen az aktív érintési tevékenység, melynek fő lényegi összetevője a figyelem.

Mindez nem csupán a taktilis kommunikáció típusainak osztályozására példa, hanem szakirodalmi alátámasztásként szolgál a bevezetőben már a rövidlátás hyperopiavá válik érintés és tapintás különbözőségére.

Program adatok

Montagu elképzelése szerint az érintés és a tapintás ágense is különböző: elsőként hívja fel az érintés a látvány figyelmet arra, hogy az alany "elszenvedi vagy elfogadja" az érintést, tehát nem ő a kezdeményező fél más szóval "érintve van"míg a második esetben a viselkedés az alany saját felfedező tevékenységére irányul, technikák a látás javítására ő maga tapint.

Az aktív érintés dinamikus háttere, fő motívuma a taktilis vágy. Meg akarjuk fogni, tapintani, körbezárni a tárgyat vagy a másik embert. Ha az orvos és beteg kommunikációját összehasonlítjuk a tömegközlekedés már többször említett kontextusával, vagy az intim kapcsolatok taktilis érintkezéseivel, jól látható, hogy más és más taktilis jellegzetességek rajzolódnak ki. Bár a folyamat ugyanaz az érintés a látvány, ugyanolyan kinyúlás-elérés-fogás aktusokban határozódik meg, mégis más vágyakkal, érzelmekkel, vagy éppen tisztán kötelezettségekkel és szakmai hozzáértéssel bővül.

Ami az érintkezés kölcsönösségét, tényleges kommunikációs jellegét mutatja, hogy a másik ágens érzései, vágyai, igényei, beállítottsága és így tovább ugyanúgy szerepet játszanak abban, hogy sikeres vagy sikertelen kommunikációról beszélünk.

a látás ellenőrzésekor a szemek eltemetve vannak látásélesség mérési távolság

Alapvető, hogy általánosságban a taktilis érintkezés befolyásolja a kommunikáció másik résztvevőjéről alkotott ítéletet, vagyis részben meghatározza, hogy milyen interperszonális viszonyt feltételeznek és esetlegesen alakítanak ki a felek. Ez hétköznapi szituációkban - például iskola, étterem, könyvtár vagy kórház - is megfigyelhető, amelyekben különböző vizsgálatokat is folytattak. Egy empirikus vizsgálatban például a könyvtárban az alkalmazottak a kölcsönzők egyetemi hallgatók egy részét megérintették, mikor kiadták könyveiket, másokat pedig nem.

Az eredmények azt mutatják, hogy a megérintett résztvevők jelentősen kedvesebbnek értékelték a dolgozókat, ellentétben azokkal, akik nem részesültek taktilis érintkezésben Fisher et al. Hasonlóan, az érintés a látvány az oktatókat, akik megérintették hallgatóikat előadásuk közben, pozitívabban értékelték a türelem és a megértés dimenziójában[ 2 ] Steward és Lupgeridézi Erceau és Guéguen Kórházi vizsgálatok alkalmával azt találták, hogy azoknál a betegeknél, akiket a műtét napján a nővér megérintett, csökkent a pszichés stressz-szint.

A pozitív hatásokat azonban csak női betegeknél mutatták ki, a férfiaknál az ellenkező hatás mutatkozott. A különbség oka valószínűleg az érintés értelmezésének eltérése: azt találták ugyanis, hogy a férfibetegek alárendeltséggel és kiszolgáltatottsággal kapcsolatos érzésekről számoltak be Gallace és Spence Egy idősotthonban végzett vizsgálat Eaton et al.

 1. Takács nézet
 2. A rövidlátás látható-e
 3. A szem és a látás távollátása
 4. Amikor iszom, jobb a látásom
 5. "Я по-за-ди тебя, ма-ма", - отвечал Бенджи.
 6. A jobb szem látása hirtelen leesett
 7. Lovászi Anett - Dúll Andrea: MEGÉRINT A LÁTVÁNY. A TAKTILIS KOMMUNIKÁCIÓRÓL
 8. "Макс прав, - подумала .

Ezekben a helyzetekben az idős emberek többet ettek: mérhetően nőtt a bevitt kalória- és proteinmennyiség. Az is fontos eredmény, hogy a pozitív hatások a taktilis kontaktust követő további öt napon keresztül jelen voltak. Mindez alátámasztja, hogy a tapintás a kommunikáció fontos eleme, ami pozitív és negatív érzelmeket az érintés a látvány kiválthat - bár utóbbiakat kevésbé vizsgálják, többek között etikai okokból.

Néhány tapintási típus, főként a "durva tapintás" pl. Ezzel ellentétben a gyermekkorban "gondoskodó" tapintást megélők körében szignifikánsan kevesebb depressziót és az érintés a látvány mutattak ki Hertenstein Az eredmények jelzik, hogy a taktilis érintkezés nem csupán rövid távon, hanem akár hosszabb időtartamon keresztül is kifejti hatását természetesen nem függetlenül a nevelési helyzet egyéb tényezőitől.

A taktilis érintkezés negatív hatásai ugyanúgy a hétköznapok részei, akárcsak a pozitív hatások. Újra a zsúfolt közösségi közlekedési helyzet példájával: a tömött vonaton vagy metrószerelvényen utazók tapasztalhatják, hogy a taktilitás nem mindig hordoz pozitív érzelmi értéket. Még inkább hangsúlyossá válik azáltal, hogy általában zaklatóbbnak is tartják, mint a verbális viselkedést Gutek et al.

Továbbá, ha elkerülhetetlen az érintkezés, korántsem mindegy, hogy melyik testrészt éri például az arc érintése intim, míg a váll megveregetése a kevésbé zaklatómilyen a megérintett személyisége, neme, életkora és azzal a személlyel való kapcsolata, aki megérinti Gallace és Spence A taktilitás tényezői Vajon az érintés vagy annak hiánya képes informálni a másik fél érzelmi állapotáról?

A taktilis érzelmi üzenet jelentősége, tartalma, kódolása és dekódolása sokszor elengedhetetlen a személyközi kommunikációs helyzetben. Ez azonban különböző kommunikációs konfliktusok melegágya is lehet. Hertenstein et al. Az egyedi mintázatok azonosítása, ahogy a személy ezekben az esetekben kommunikálja különböző érzelmeit, összetett művelet, akad azonban néhány viszonylag egyértelmű üzenet:például míg az ütés, szorítás, remegés a haragot kommunikálja, addig a lökés, emelés, ütögetés az undor kommunikációját szolgálja.

Keddtől péntekig 14 és 19 óra, szombat és vasárnap 11 és 19 óra között. Hétfőn és ünnepnapokon zárva.

Benyomásunk szerint a vizsgálatokban a kutatók jellemzően inkább a taktilis mennyiségre fókuszáltak, mintsem a taktilitásnak a kommunikációban szerepet játszó specifikus minőségeire és paramétereire.

Pedig kiváltképp fontos vizsgálati szempontokat jelenthetenek a lokalizáció hol tapint a személya gyakoriság, az idői kiterjedés, vagy az érintés mértéke, kiterjedése. A taktilis érzékelésnek és kommunikációnak sok dimenziója van, ami nagyon összetett modalitássá teszi. Komplexitását csak még inkább fokozza, hogy senki nem tud úgy megérinteni mást, hogy közben ő ne legyen érintve Merleau-Pontyidézi Hertenstein A selfközpontú megközelítésben a taktilitás az ágens tudására, kognitív helyzetére vagy szokására utal, míg a másra fókuszáló érintkezés többféle módon is megnyilvánulhat, például az aktuális céltól függően.

Önmagában a személy téri viselkedése nemverbális üzenet, a taktilis érintkezés pedig még inkább erősíti a feladótól érkező üzenet jelentőségét. Mivel a taktilitásnak közelségre van szüksége a működéshez, a személyes tér Hall az, ami környezeti kommunikációs szempontból Dúll kiemelkedő jelenségű.

Ennek szerepe és nehézségei kifejezetten hatással vannak az interperszonális helyzetekre - taktilitás nélkül is - így vizsgálata elengedhetetlen. Érdekes megfigyelni, hogy mi történik egy zsúfoltság érzést keltő helyzetben amire már többször utaltunk ebben a tanulmánybanmilyen érintkezések és védekezési mechanizmusok uralkodnak a résztvevők viselkedésében, valamint - nem utolsó sorban - összességében milyen személy-környezet kölcsönkapcsolat, tranzakció Dúll rajzolódik ki.

Ahogy a társas interakciók egyre fontosabbakká válnak, a kontextus és a korábbi szociális tapasztalatok szerepe is fontos változók lehetnek, amelyeket szükségszerűen hozzá kell adni egy jól működő vizsgálati modellhez. Azonban most térjünk vissza a taktilis érintkezés működésének vizsgálatához. Modalitások harca vagy együttműködése? Több vizsgálat is arról szól, hogy miként lehet meghatározni két vagy több érzékleti modalitás összedolgozásának az érintés a látvány és funkcióját.

Különféle hipotézisek körvonalazódtak, melyek a különböző kutatások irányát is megadják, ezzel is jelezve az általunk az alábbiakban tárgyalt vizuális és taktilis percepció, illetve kommunikáció területének sokszínűségét és változatosságát.

Az érintés a látvány 13 szerint "nem lehet úgy leírni egy érzékszervet, hogy a többit ne az érintés a látvány számításba. Ahhoz, hogy egyetlen érzékszervet megértsünk, teljesen arra az egyre kellene összpontosítanunk.

Ez valójában lehetetlen, hiszen egy-egy érzékszervet csak akkor érthetünk meg, ha az összes többit is figyelembe vesszük". Ez a megállapítás alapot képezhet összehasonlító vizsgálódásra a vizuális és taktilis kommunikáció esetében, ahol a két modalitás összedolgozása a mindennapi érintkezésekben kulcsszerepet játszik.

Általánosságban számítógép a látás javítására vizualitásra támaszkodunk[ 4 ], így gyakran feledésbe merül a taktilis megismerés és érintkezés fontossága.

nikotinsav látás asztigmatizmus látásbetegség