Intuíció: Robert Bruce auralátó tanfolyama I.

Aurikus látás, Mi az aura és hogyan érzékeljük?

Bevezetõ Ez az iromány remélhetõleg választ ad az aurát körülölelõ számtalan kérdés többségére és szétoszlatja az aurával kapcsolatos tévhiteket. Megtudhatod mi is az aura, hogyan néz ki, mire jó, ha képes vagy érzékelni, és természetesen legfõként azt, hogy hogyan tanulhatja meg bárki az aura látását. Az aura látása nem olyan nehéz, mint ahogy azt elsõre gondolnád - mármint ha megfelelõen gyakorlod.

Ez egy nagyon egyszerû és közérthetõ edzõprogram, amely lépésrõl lépésre elmagyaráz minden lényeges dolgot, amit az auráról tudni kell. Az elején fogjuk kezdeni, elõször a legkönnyebben látható aurákkal, azaz a színek aurájával, hogy végül majd áttérjünk a jóval bonyolultabb emberi aurára is. aurikus látás

Az aura színei 1.1

Az aura a látható része azoknak a finomenergia folyamatoknak, amelyek minden fizikai dolog belsejében zajlanak. Minden anyagnak van valamilyen aurája aurikus látás még aurikus látás egyszerû kõnek is - bár összehasonlítva a szivárvány színeiben pompázó emberi aurával az egyszerû tárgyak aurái elég silánynak tûnhetnek. Aura vesz körül minden fizikai dolgot, életerõt, színt, aurikus látás természetesen minden más energiaforrást.

Az elsõ fejezetek megismertetnek bennünket azzal a kevéssé ismert ténnyel, hogy magunknak a színeknek is van aurájuk. Minden színnek egyedi aurája van.

Az aura színei 1.2

Ez az aura teljesen más színû, mint az eredeti szín. Azok az aurák, amelyeket erõs, elsõdleges színek sugároznak ki, sokkal erõsebbek és könnyebb is õket aurikus látás mint más auratípusokat. A színek auráit használva segítségként, a legtöbben általában rögtön az elsõ alkalommal képeseket az aurát látni. Én már évek óta látom az aurát. Nem születtem ezzel a képességgel, hanem megtanultam látni - a nehezebb utat jártam végig.

Néhány évbe belekerült mire eléggé tisztán láttam ahhoz, hogy a gyakorlatban is hasznosítani tudjam ezt a képességet. Ismerem az aurikus látás kifejlesztésével járó problémákat, ezért ezt az edzõprogramot úgy állítottam össze, hogy segítsen elkerülni és legyõzni a gyakorlás közben jelentkezõ akadályokat.

Hogyan Mûködik Az Aurikus Látás?

Idézetek Az aura színei és jelentésük Az aura színei sok mindent elárulnak. Általánosságban, minél színesebb, tisztább és ragyogóbb az aurája, annál fejeltebb spirituálisan az adott ember. Ezenkívül minél egyenletesebb az energiaeloszlás az aurában, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb az illető. Az aurán belüli energiaeloszlás nagyon hatásos egészségügyi vizsgálóeszköz lehet, de általában igen összetett felszerelés használatára van szükség.

Az én elméletem a következõ: A fény mindenképp szükséges ahhoz, hogy a szemöldök csakra ráhangolódjon és odafókuszáljon az aurikus energiára. Az aura valójában ennek az aurikus energiának a vizuális képe, amelyet az agy látóközpontja idéz elõ. Ez lehet az egyetlen logikus magyarázat aurikus látás aurikus látásra.

Az aura színei és jelentésük

Az aurikus látás - mint a tisztánlátás egyéb formái is - a szemek és a normális optikai látási folyamatok mûködésétõl is függ. A fizikai és nem-fizikai látás nagyon közeli aurikus látás vannak egymással. Mindkettõ az érzékelés egy formája, amely lehetõvé teszi az agy számára, hogy különbözõ fajta energiákat érzékeljen, amit aztán képként jelenik meg elõttünk. Normális látás A szemek fényt érzékelnek - a fény aurikus látás lévõ energiát.

A szemek a fényenergiát a fényérzékeny idegszövetekre fókuszálják, a szem hátsó részében, amely az optikai idegekkel van kapcsolatban. Leegyszerûsítve tehát, ez a fényérzékeny idegszövet a fókuszált fényenergiát bonyolult elektromos jelfolyamokká alakítja át. Ezek a jelek áthaladnak az optikai idegeken, és az agy látóközpontjába érkeznek. Az agy értelmezi ezeket az elektromos jelfolyamokat és létrehoz egy színekben és formákban gazdag vizuális képet, tehát azt a képet, amelyet mi látásként érzékelünk.

aurikus látás

Aurikus látás A szemöldök csakra harmadik szem, szemöldökközpont jóval finomabb energiákat érzékel, mint aurikus látás fényenergia. Ezeket az energiákat a szemöldök csakra csakis akkor tudja érzékelni, amikor aktív és rá van hangolva arra, hogy fogadja ezt a fajta energiatípust. Aurikus látás aurikus látás csakra a szemek között szemöldökök között helyezkedik el, és közvetlen összeköttetésben áll a normális optikai látással.

A szemöldök csakra által érzékelt energia, elektromos jelek formájában, szintén jó a látásod az agy látóközpontján - ugyanúgy mint normális látás esetében. Az agy értelmezi ezeket a jeleket is - bármit amit érzékel - és egy vizuális képet állít elõ belõle. Tehát az aurikus energiából is vizuális képet alkot - színes fényfoltokként alkotja meg az aurikus energiát, amelyek körbeveszik a szemlélt dolgot, és ezt nevezzük mi aurának. A fény mindenképp szükséges ahhoz, hogy a szemöldök csakra ráhangolódjon és odafókuszáljon az aurikus energiára.

A szemek a normális optikai látás szervei fizikai szervek A szemöldökközpont a nem-fizikai látás szerve nem-fizikai szerv Mindkét szerv ugyanabban a körzetben helyezkedik el. Az elhelyezkedésük miatt, azt feltételezhetjük, hogy hasonlóak a funkcióik mindkét szervnek, és közeli kapcsolatban állnak egymással a szemek, a szemöldökközpont, és az agy látóközpontja össze vannak kötve egymással.

A kutatásaim a következõket látszanak alátámasztani: A nem-fizikai látás minden formája közeli kapcsolatban áll a normál optikai látás folyamatával. Videó látás-helyreállítási technika közeli kapcsolat van az optikai látás valami a látással vált a szemöldökközpont között - az aura nem a fény valamely típusa.

Nincs semmi paranormális az Univerzumban, kivéve a mi korlátozott megértésünket a Természetről. Amiről úgy hisszük, hogy tudjuk most itt a Földön, az mindössze egy aprócska csepp a Tudás Óceánjából. A távoli múltban istenítették a megmagyarázhatatlan dolgokat, és csodáknak nevezték őket. Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínű glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány művész rendelkezett az Auralátás képességével.

Néhány ember azt hiszi, hogy az aura még a fény egy formája, csak magasabb frekvenciájú, mint a normál fény - és ez csak a tisztánlátók számára látható. Ha ez igaz lenne, akkor képesek lennénk érzékelni és megmérni ezt a fényt a ma használatos bonyolult elektronikus mûszerekkel.

Vannak olyan tudományos mûszerek például kamerák, stb. Például: Az infravörös, ultraibolya, x-sugarakat, gamma-sugarakat, stb. Ezért hát logikusnak tûnik arra következtetni, hogy az aura nem a fény valamely formája. A normál aurikus látás bonyolultsága Az aurikus látás folyamata talán aurikus látás bonyolultnak hangzik, de egyáltalán nem az, sõt nagyon egyszerû, amikor összehasonlítod a normális optikai látással - az aurikus látás egy egyszerû vizuális dolog, amelyet mind annyian megkapunk születésünkkor.

Nézz körbe a szobában, ahol most vagy, nézz ki az ablakon - mit látsz? Gondolkodj el, hogy hány millió szín, árnyalatot és formát látsz - és mindet egyszerre - lenyûgözõ háromdimenziós formában.

aurikus látás

És mindegy milyen gyorsan fordulsz a látómezõddel, az agyad átmenet nélkül lefordítja neked ezeket a fantasztikusan bonyolult képeket, amelyeket látsz. A szemed hihetetlen mennyiségû információval bombázza az agyadat, de õ azonnal értelmezi és megjeleníti azt.

A normál optikai látás egy lenyûgözõen bonyolult és erõteljes képesség. Hasonlítsd az imént látott képet, az aura néhány színárnyalatával, amelyet látsz.

  • Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT
  • Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével.
  • Intuíció: Robert Bruce auralátó tanfolyama V.
  • Auralátás a gyakorlatban 1.
  • Olvasás a sötét rövidlátásban
  • Szellemi Energia Mindig sok szellemi energia és aktivitás veszi körül a haldokló személyeket, napokkal vagy hetekkel a haláluk elõtt.

Nem számit mennyire gyönyörûnek és bonyolultnak látszik az aura, ez akkor is egy sokkal egyszerûbb kép. Nem is lehetne összehasonlítani a kettõt - a normál látás sokkal bonyolultabb és sokkal több erõkifejtést igényel az agytól, mint az aurikus látás.

Összefoglalva a fentieket: Az aurikus látás össze van kapcsolva és aurikus látás a normál látástól.

aurikus látás

Amit látsz és auraként érzékelsz, az valójában az agy által létrehozott képe illetve megfelelõje annak az energiának, amely az élettelen és élõ dolgokból sugárzik. A fizikai szemeidet használod arra, hogy ráhangold és ráfókuszáld a szemöldökközpontodat erre az aurikus energiára.

Miután, az a kép amit látsz, elektromos jelek formájában megérkeznek a látóközpontba, az aurikus látás lefordítja és értelmezi õket. Ennek köszönhetõen az agy színes fényfoltokként jeleníti meg az aurát, amely körbeveszi a megfigyelt dolgot.

Aurikus látás Kamerák Léteznek olyan kamerák, amelyek képesek lefényképezni az emberi aurát? Manapság már bizony, még a saját aurádról is kaphatsz fényképet egy pszichikus aurikus látás. Hogyan lehetséges ez?

Hogyan lássuk és OLVASSUK az AURÁT

Nos, ezek az úgynevezett auraérzékelõ kamerák nem az aura aktuális képét mutatják, ezek nem képesek látni az aurát. Az ilyen kamerák csupán elõállítják az aura illúzióját egy filmen. Hogyan mûködnek az aura kamerák? Érzékelõket helyeznek el a bõrön, vagy beépítik õket a székbe, amelyre leül a páciens, cigaretta hatása a látásra így érintkeznek vele.

Ezek az érzékelõk érzékelik a bõr elektromos ellenállását galvanikus bõr feleletet. A bõr elektromos ellenállása változik, attól függõen, hogy milyen a só- és nedvességtartalma. Ezeket sok minden aurikus látás - diéta, folyadékok, egészség, hõmérséklet, érzelmek, hangulat, aktivitások, izzadás, stb. Ezeket az érzékelt jeleket információkat bevezetik egy elektronikus processzorba, amely egy kamerához általában egy kis fekete doboz van kötve, és amely értelmezi õket.

Ez a processzor aztán elektronikus jelmintákat generál ezekbõl a aurikus látás információkból attól függõen, hogy hogyan van beprogramozva. Ezeket a jelmintákat aztán egy speciálisan módosított kamerába vezetik.

A kamera belsejében, egy optikai színezõ készülék különbözõ színes fénymintákat állít elõ, és rávetíti ezt arra a képre, amelyet a kamera vesz. Ez adja a pácienst körülvevõ színes aura illúzióját - az aura képe tehát attól függ, hogy milyen jelek érkeztek a személytõl.

Ezért, mivel ezek a kamerák így mûködnek, csak ritkán mutatják a valódi aurát. Ez a színminták sokféle aurikus látás variációja miatt van, amelyet aurikus látás némileg eltérõ jelek, miatt érzékel aurikus látás - ha már csak egy kicsit megváltozik a jel, egész másként fest az aura a fényképen. Nagyon nehezen lehetne találni két ugyanolyan szenzoros aurikus látás, amelyet egy személyrõl készítettek, és ebbõl következõen két azonos fényképet, amely ugyanarról a személyrõl egyazon napon készült.

Az aura fénykép valójában a kamera tervezõjének az elképzelése arról, hogy hogyan aurikus látás kinéznie az aurádnak, a kutatásai szerint.

Ezeket a kutatásokat tisztánlátók aurikus látás végzik és összekapcsolják a látott aurát a bõr aktuális galvanikus ellenállásával, s így következtetik ki, hogy mikor milyennek kellene lennie. A tervezõk minden galvanikus értékhez hozzárendelnek egy-egy színárnyalatot. Az aura fénykép tehát egy elektronikus úton elõállított illúzió, nem pedig az aura aktuális és valódi képe.