Tőkés réce – Wikipédia

A vadkacsák látása

Tartalomjegyzék

A vadkacsa annak az álomvilágszerű létnek a szimbóluma, amely a darab szereplőinek pontatlan világszemléletéből fakad. A norvég irodalomban nem ez az első hogyan lehet megtudni, mi a látás mínusa. Johan WelhavenA tengeri madár című verse lényegében ugyanezt a szituációt emeli ki.

Werle nagykereskedő házában Gregers Werle ha- zatérését ünneplik, aki eddig északon élt, a Höydal-telepen. Közben megjelenik az öreg Ekdal, aki Gráberg könyyelővel akar beszélni. Valamikor Werle és Ekdal tulajdona volt' a Höydal-telep, aztán valami történt, s az öreg Ekdal börtönbe került. Az ünnepi asztalnál tizenhárman ülnek, amit Werle szóvá is tesz.

A meglőtt madár inkább a tenger mélyére bukik le, semhogy a vadász kezébe jusson és életét rabságban kelljen folytatnia. A vadkacsa a hangulati és érzelmi utalásokon túl szorosan összekapcsolódik a dráma c selekményével, és a szereplők jellemének érzékeltetésére is szolgál. Ibsen a vadkacsát az egész mű központi szimbólumává emelte.

zuii.hu - G-Portál

A szereplők minduntalan beszélnek róla; a meglőtt szárnyú madár lebukása a tó fenekére és kapaszkodása a hínárba Hjalmar magatartásának fő minősítése; feláldozásának gondolata pedig Hedvig halálát okozza. Az öreg Ekdal számára a madár a régi boldog és tisztességes életjelképe, azért is tartják a padláson, hogy jelenléte reményt sugározzon a mindennapokban.

pajzsmirigy-gyulladás és látás rossz látás mínusz 6

Ugyanakkor a vadkacsa a nagy élethazugságokszimbóluma is. A drámai cselekmény megértéséhez a lassan feltáruló előzmények ismeretére is szükség van. Mivel Ibsen darabja eltér az ókori szerzők mitikus tárgyú tehát mindenki által ismert alaptörténetétől, a cselekmény előadása megköveteli a tájékoztatást.

Henrik Ibsen: A vadkacsa

Így derül fény a múltban történt dolgokra, és így tudja meg az igazságot Hjalmar és a hazatérő barát, Gregers is. A szereplők önámító szerepeket játszanak, amelyek lelepleződése törvényszerű, hiszen az igazság egyszer mindig a felszínre kerül, csupán az a kérdés, mekkora árat kell fizetni annak halogatásáért. A dráma kezdete valójában már egy végállapot. A két család sorsa a múltban gyökeredzik, ennek a múltnak a feltárulása a dráma lényege.

mínusz myopia vagy hyperopia gyakorlatok a látás megőrzéséhez

Hedvig halálán kívül már minden fontos dolog megtörtént, a kapcsolatok bonyolult szövevénye és a rájuk települő hazug ábrándok leleplezésére fog sor kerülni. Az idősebb Werlének folyamatosan romlik a látása, vakság vár a vadkacsák látása, mint ahogyan lánya, Hedvig sem kerülheti el a sorsát.

Werle pontosan látja a valóságot, épp ezért képes befolyásolni a többieket. Gyarló céljai érdekében megtéveszti környezetét.

2.8. Élet a vizek körül - vízimadarak

Ugyanakkor gyenge látásának köszönhetően nem találja el rendesen, csak megsebesíti a vadkacsát, így kerülhet az Ekdalékhoz. Hedvig gyermeki értelmének köszönhetően a valóságot és az igazságot nem ismeri, nem is ismerheti, ezért döbbenti meg nevelőapjának Hjalmar viselkedése.

A szülők tudják betegségét, Hjalmar azonban az igazi okát kezdetben nem ismeri. Nem szabad a gyenge fénynél rajzolnia és olvasnia, hiszen ez meggyorsítja betegségének kiteljesedését.

Gregers azt képzeli magáról, hogy pontosan látja a világ dolgait.

Irodalom - osztály | Sulinet Tudásbázis

Eszményei megvalósíthatatlanok, de mindent csak az eszményeken keresztül képes értékelni. Tényfeltáró és megtisztító, illetve boldogító szándéka a pontatlan helyzetfelismerés és -értékelés következménye. Fel akarja nyitni Hjalmar szemét, miközben nem veszi észre, hogy ezzel csak árthat barátjának.

Az ő jelképes utalása emeli szimbólummá a vadkacsát.

Tihanyi Ildikó

Hjalmar, a fényképész nem szereti a foglalkozását. Általában semmit sem a vadkacsák látása, amivel munka van.

szemész bibirevo látás mínusz 0 75 mit jelent

A valóság elől a képzelet világába menekül, itt érzi magát otthon. A világ dolgait képzeletének szűrőjén keresztül látja csupán, ezért is képes megtartani, illetve növelni élethazugságait. A fényképezéssel és a képek kidolgozásával Gina foglalkozik. Különösen a retusálás tekinthető jelképesnek tevékenységében. Környezetének élettényeit is rendszeresen retusálja, de szándéka nem megvetendő, hiszen a családi béke és a látszatboldogság megőrzésére törekszik.

Időtlen és állandó tere a torzult élet kompenzációjának. Az idősebb Ekdal számára a régi élet felidézésének színtere, Hjalmarnak az apa-fiú viszony stabilitását jelenti. Hedvig gyermeki képzeletét indítja meg a mesebeli táj, a kicsiny állatok, és felébreszti benne a gondoskodás érzését. Hedvig itt hal meg, amikor a madár helyett magát lövi meg. Gina viszonyát a padláshoz pontosan jelzi, hogy sohasem lép be oda. Gregers a vadkacsák látása ennek a helynek a tönkretételétől várja a helyzet normalizálódását.

  • A vadkacsa című drámája mint analitikus dráma az irodalomkritikusok szerint a modern drámairodalomban új fordulatot jelentett.
  • Két dioptriát látni
  • A hallgatók rossz látása

Hedviget a vadkacsák látása szimbolikus tettre biztatja, a vadkacsa elpusztítása ugyanis az Ekdal család kiszabadulását eredményezné abból a rabságból, amelyet az élethazugságok fontak köréjük. Retusál: képet, képen lévő hibát rajzolással, ráfestéssel javít.