Transzformátorok - POWER - Biztonságtechnikai Nagykereskedelmi Áruház - Mindent egy helyen!

Transzformátor nézet. Navigációs menü

transzformátor nézet

A transzformátor rövid története A transzformátor felépítése Az egyfázisú transzformátor két, csatolásban lévő tekercsből áll. A csatolás azt jelenti, hogy az egyik tekercs által gerjesztett mágneses erővonalak egy része áthalad a másik tekercsen. A csatolás mértékének növelése érdekében a két tekercset egymásra helyezik és vasmagra helyezik őket.

transzformátor nézet

A tekercsek rézből készülnek, a jó villamos vezetőképesség miatt. A vasmag jó mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyag, nagy relatív permeabilitású. A háromfázisú transzformátorok tulajdonképpen három darab egyfázisú transzformátorból állnak.

IMG STAGELINE

A három tekercs csillag vagy delta kapcsolásban van összekötve. A transzformátor működése Az egyfázisú transzformátor egyik tekercsére szinuszos, váltakozó feszültséget kapcsolva a tekercsben áram indul meg.

Ezt a tekercset primer transzformátor nézet tekercsnek nevezzük. A primer tekercs árama mágneses teret gerjeszt a tekercs belsejében. Ennek a térnek az erővonalai metszik a másik tekercset, így abban feszültség indukálódik.

Mivel a váltakozó árammal működtetett LVDT-k nem tartalmaznak elektronikát, úgy megtervezhetők, hogy kriogén hőmérsékleten vagy ° C ° F hőmérsékleten működjenek, zord környezetben, magas vibrációs és sokkhatások mellett.

Ez a tekercs a szekunder tekercs. Ha a szekunder körre fogyasztót kapcsolunk, akkor áram indul meg a körben olyan irányban, transzformátor nézet a szekunder áram által keltett mágneses tér - a Lenz-törvény értelmében - csillapítani igyekszik az őt létrehozó hatást, azaz a primer áramot. Ezért ha jobban megterheljük a szekunder oldalt, a primer oldal árama is növekedni fog, hogy a vasmagban lévő fluxust fenn tudja tartani.

transzformátor nézet

Legyen a primer oldali tekercs N1 menetszámú, a szekunder oldali N2 menetszámú. Kölcsönös indukció Kölcsönös indukció Legyen az 1-es, N1 menetszámú tekercs mágneses terében a 2-es N2 tekercs. Ekkor 2-es tekercsen Φ12 fluxusrész halad át.

Transzformátor

Ha az 1-es tekercsen átfolyó I1 áram megváltozik, akkor a Φ12 fluxus is. Ekkor 2-es tekercsben Ui feszültség indukálódik.

A kialakított elrendezés modulszerűen alkalmazható az épületek eltérő adottságaihoz.

Mértékegysége a henry. A transzformátorok veszteségei A nem ideális transzformátor veszteségekkel üzemel. A betáplált teljesítményből levonva a veszteségeket kapjuk a kivehető teljesítményt. A primer és szekunder tekercsek jó transzformátor nézet vezetőképességű anyagból készülnek, de mégis van ellenállásuk.

Pinceállomás

Mivel ez mindkét oldalon jelentkezik, így beszélhetünk primer és szekunder tekercsveszteségről. A vasmagban is keletkezik veszteség. Mivel a transzformátort általában váltakozó feszültséggel tápláljuk, a vasmag mágnesezettségének iránya is váltakozik, periódusonként kétszer.

Mivel a vas átmágnesezéséhez energia kell, így ez is veszteségként jelentkezik, amely a primer feszültség négyzetével arányos mennyiség.

Az átmágnesezési - vagy hiszterézis - veszteséget úgy lehet csökkenteni, ha jobb relatív permeabilitású anyagot használunk a transzformátorban. A vasmagban is transzformátor nézet feszültség, mivel változó mágneses térben van. Ráadásul a vas jó villamos vezetőképességű anyag, így a belső feszültségek hatására ún.

Transzformátorok

Ezt a hatást úgy lehet csökkenteni, ha a vasmagot vaslemezekből állítjuk össze, így a transzformátor nézet közötti ellenállás megnövekszik és kisebb áramok tudnak kialakulni. A primer tekercsekre akkora feszültséget kapcsolunk, hogy Inévleges áram induljon meg. A transzformátorok csoportosítása.