Dr. Császár Elemér

Röntgensugárzó könyvek, A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása

Tartalom

  Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva.

  röntgensugárzó könyvek

  Nyomtatta a K. Egyetemi Nyomda, Budapest.

  röntgensugárzó könyvek

  Előszó A Röntgen-sugárzás ma már az emberiség közkincse és közszükségleti cikke. Minthogy a hazai irodalmunkban eddigelé nem jelent meg olyan mű, amely csupán e sugárzással foglalkoznék, mégpedig Tovább Előszó A Röntgen-sugárzás ma már az emberiség közkincse és közszükségleti cikke.

  röntgensugárzó könyvek

  Minthogy a hazai irodalmunkban eddigelé nem jelent meg olyan mű, amely csupán e sugárzással röntgensugárzó könyvek, mégpedig rendszeresen és a közönség szélesebb rétegeinek is megfelelő módon, ezért írtam meg e könyvet. A munka felöleli a Röntgen-sugárzásnak egész tárgykörét.

  röntgensugárzó könyvek

  Megemlékeztem benne mindazokról a tudományos eredményekről, amelyeket korunk a sugárzás törvényeinek és tulajdonságainak kikutatásában elért. De nagy súlyt helyeztem a sugárzásnak igen széleskörű gyakorlati alkalmazására is, nem hagyva figyelmen kívül az orvosi alkalmazást sem, melyben azonban csak a sugáradag dózis mérésével foglalkozhattam behatóan.

  röntgensugárzó könyvek

  Vissza Tartalom A Röntgen-sugarak fölfedezése és tulajdonságai A katódsugarak.