Könyv - Halálos látomás - Ft

Plusz 2 látomás

Bevezető beszéd az igazakra és a bűnösökre váró ítéletről 1.

David Wilkerson - A látomás és azon túl

És példázatokban beszélve így szólt: — Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük plusz 2 látomás mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.

A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei állítsd vissza a látványt magad minden erejével.

Vélemények 0 A Látomás című könyv első kiadása ben jelent meg. Terrorizmus, gazdasági katasztrófák, energiaválság, éhezés, korrupció, keresztény vezetők botrányai, fékezhetetlen homoszexualitás, élvezeteket hajszoló kereszténység, eltorzult erkölcsök — ben, amikor a Látomás első kiadása megjelent, a fentiek még elképzelhetetlen prófétai figyelmeztetések voltak. Sajnos, a huszonegyedik századi társadalom ezeket már úgy olvassa, mint a hírek régi főcímeit. A Látomás és azon túl ezen lenyűgöző kiadásában, David Wilkerson felzárkóztatja a hívőt a jelen eseményeihez és bepillantást enged a jövőbe. Egy újabb gazdasági zűrzavar és válság közeleg.

Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

Dr. Mika János, klímakutató- Káprázatos látomás a világvégéről

A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

Éjféli látomás (DVD)

Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak.

Vádbeszéd a bűnösök ellen 2. Figyeljetek meg mindent; ahogy az égitestek működnek, hogy pályájukról nem térnek le, nem változtatnak azon, és a mennyei testek hogyan kelnek és nyugszanak, rendben, mind a kiszabott időben, és nem szegik meg soha a számukra meghatározott rendet.

plusz 2 látomás látás, mi a norma az emberben

Tekintsetek a földre, és vegyétek figyelemben a rajta történő dolgokat a kezdettől a végig, hogy milyen állhatatosak, hogy egy plusz 2 látomás változik meg a föld dolgaiból, hanem Isten munkái mind jól láthatóak számotokra. Nézzétek a nyarat és a telet, hogyan telik meg az egész föld vízzel, és a felhők, és a harmat, és az esők vizei hogyan borítják be. Figyeljétek meg, és látni fogjátok, hogy telenként minden fa elszáradtnak látszik, leveleiket lehullajtva, kivéve tizennégy fát, melyek nem vesztik el, hanem megtartják öreg lombjaikat három vagy négy évig, mielőtt új lombok takarják be őket.

És figyeljétek meg a nyári napokat is, hogyan süt le a fennlévő nap a földre. És a naptól jövő hőség miatt árnyékot kerestek, és a föld is perzselődik a nap hevében, és nem taposhatjátok a földet vagy a köveket azok forrósága miatt.

plusz 2 látomás a rövidlátás legjobb szemgyakorlata

Figyeljétek meg, ahogyan a fák zöld levelekkel takarják be magukat és gyümölcsöket teremnek: okuljatok mindezekből, és vegyétek figyelembe mind az Ő munkáit, és tudjátok meg, hogy Ő, aki mindörökké él, hogyan teremtett mindent olyanná, amilyen az lett. És az Ő munkáit évről évre bevégzik, és minden feladatukat betöltik aszerint, amint meghatározta, és el nem térnek a nekik adott feladatok bevégzésétől, hanem akként működnek, ahogyan Isten azt elrendelte számukra.

És lássátok, ahogyan a tenger és a folyók vizei plusz 2 látomás hasonlóképpen változatlanul bevégzik azt, ami nekik adatott rendeletéből. De ti, akik nem voltatok állhatatosak, sem plusz 2 látomás Úr törvényét nem cselekedtétek, hanem áthágtátok és büszke, súlyos szavakat szóltatok tisztátalan szájaitokkal az Ő hatalmassága ellen: Ó, ti keményszívűek, számotokra nem plusz 2 látomás békesség!

plusz 2 látomás van-e látás 0 9

Ítélet 5. Azért utálni fogjátok majd napjaitokat, az életetek évei elillannak, és megsokszorozódnak pusztulásotok évei az örök utálatosságban, és kegyelmet nem leltek.

plusz 2 látomás vicces táblázat nézet

Abban az időben neveiteket mindörökké utálatossággá teszitek az igazak előtt. És mindazok, akik átkoznak általatok fognak átkot mondani. A bűnösök és az istentelenek veletek szórják majd átkaikat, így lesznek majd az istentelenek a ti átkozóitokká.

dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész

Ám az összes igaz vigadozni fog, e. És bűneik bocsánatot nyernek akkor, f. És kegyelem, békesség, és teljes türelem adatik: g.

  1. Könyv - Halálos látomás (Nora Roberts) - Ft
  2. Könyv - Halálos látomás - Ft
  3. Éjféli látomás (DVD)

Üdvösséget nyernek, és csodálatos fényt. És ti, mindannyian, akik bűnösök vagytok, nem nyertek szabadulást.

Hanem maradandó átok alatt vagytok. A választottaknak pedig fény jár, kegyesség és béke.

Dénes Ottó Adógaras A Bibliai látomások c.

És ők örökölni fogják a földet. És akkor a választottaknak bölcsesség adatik, és élni fognak, soha többé nem hágják át a törvényt, sem feledékenységből, sem büszkeségből kifolyólag, hanem alázatosan élnek majd mind a bölcsek. És nem lesz többé áthágás, nem lesz bűnös cselekedet az életükben többé.

Éjféli látomás

Nem is halnak meg az [isteni] haragtól vagy bosszútól, hanem betöltik az életük napjait. Életük békében halad majd, és örömeik évei megsokszorozódnak, örök gyönyörűségben és békességben, az életük minden napján át. A Virrasztók lázadása és bukása Az összeesküvés 6.

És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, plusz 2 látomás bájosak és szépek voltak. Ezután mind megesküdtek és a reá jövő átkok alá közösen kötötték magukat. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá.

plusz 2 látomás vizuális fejlesztési gyakorlatok

Ezek voltak a tízek vezérei. A tett és következményei 7.

plusz 2 látomás mennyi látása van egy normális embernek