Milyen látomás, ha 6 sort látok

Ez a lecke segíteni fog a tanulóknak jobban megérteni a Segítőegylet megalapítását és céljait. Azt is látni fogják, hogy a nőknek nagyszerű, egyedi lehetőségeik és feladataik vannak Isten királyságának felépítésében. Háttérolvasmányok Dallin H. Oaks: A papság kulcsai és felhatalmazása.

Javaslatok a tanításhoz

Liahóna, Beck: Próféták látomása a Segítőegyletről: hit, család, segítségnyújtás. Kimball []. Milyen gondolataitok támadtak ezen idézet hallatán? Ismertek olyan nőket, akik az igazlelkű életben fellelhető boldogságot példázzák?

5 комментариев

Hogyan változtatják meg ismerőseik életét? Mondd el, hogy ez a lecke arra összpontosít, ahogyan a Segítőegylet megáldja Mennyei Atyánk leányait és fiait Jézus Krisztus visszaállított egyházában.

A kért oldal nem található a szerverünkön. A glükóz vizsgálata lehetővé teszi, hogy tudd meg, mi a vércukor koncentrációja az. Rossz látás: Jó napot kívánok! A jobb szemem előtt kb.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Tan és a szövetségek 25 -öt, és a szakaszfejlécben nézzék meg, kihez szólt az Úr ebben a kinyilatkoztatásban. Azután olvasd fel a 3. Oszd két csoportra az osztályt, és az egyik olvassa el a Tan és a szövetségek —9 -et, a másik pedig a Tan és a szövetségek —15 -öt.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki, milyen feladatokat vagy elhívásokat adott az Ha 6 sort látok Emma Smithnek.

A Bibliai látomások c. sorozatunkban elérkeztünk Dániel próféta látomásához.

Ezeket a feladatokat ki is jegyzetelhetik vagy megjelölhetik a szentírásukban. Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. Hogyan járul hozzá az egyház növekedéséhez ezeknek a feladatoknak a teljesítése?

Milyen áldásokat ígért az Úr Emma Smithnek, ha engedelmeskedik a parancsolatainak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek -ot. Bár ez a kinyilatkoztatás Emma Smithnek adatott, ránk hogyan vonatkoztathatók az Úr Emmának szóló szavai?

Bejegyzés navigáció

A kinyilatkoztatás engedelmességre vonatkozó tanításai és egyéb evangéliumi tantételei mindenkire vonatkoznak. Bizonyságot tehetsz erről az igazságról.

A Segítőegylet jelentős részét képezi Jézus Krisztus visszaállított egyházának Mondd el a tanulóknak, hogy az Úr sort sorra nyilatkoztatta ki az egyház szervezetét. E folyamat részeként nagyon fontos elhívást adott Emma Smithnek.

dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész – Dénes Ottó

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő összefoglalót a Segítőegylet megszervezéséről, a többiek pedig figyeljék meg, hogyan tágította ki Joseph Smith próféta jövőképe a Segítőegyletről a nők eredeti jövőképét. Nauvooban az utolsó napi szent nőknek abban az áldásban lett részük, hogy saját szervezetük lett az egyházon belül. Ez úgy indult, hogy Sarah Granger Kimball vezetésével jó néhány nőtestvér összefogott, hogy ingeket varrjon a templomon dolgozó férfiaknak. A nők úgy döntöttek, hogy hivatalosan megszerveződnek, és megkérték Eliza R.

Snowt, hogy írjon nekik alapító okiratot. Amikor tanácsot kértek Joseph Smith prófétától, ő azt mondta nekik, hogy az alapító okiratuk kiváló, azonban ő tud egy jobb módot a nők megszervezésére. Rámutathatsz, hogy a régi segítőegyleti gyűlések napirendjei elolvashatók itt: josephsmithpapers.

az egyik szem látást veszít, miért

Hogyan tágította ki a Prófétának a Segítőegylet lehetőségeit illető jövőképe Sarah Kimball eredeti javaslatát? A Segítőegyletet papsági kulcsokkal rendelkező személyek szervezték meg, a papság irányítása alatt. Tedd ki a Segítőegylet céljáról szóló következő idézeteket a Segítőegylet általános elnökeként szolgált Zina D.

Young — nőtestvértől és Julie B.

Навигация по записям

Beck nőtestvértől, és kérj meg három tanulót, hogy olvassa fel ezeket. Az osztály kövesse a szöveget, és gondolják át, mit tanítanak ezek az idézetek a Segítőegylet céljairól. Beck: A Segítőegylet: egy szent munka.

  • akut glaukóma szürkehályog - zuii.hu

Tanácsaikból nyilvánvalóak a Segítőegylet céljai: a hit és a személyes igazlelkűség növelése, a családok és otthonok megerősítése, valamint a szükséget látók felkutatása és megsegítése. Milyen szempontból áldják meg az egyház egészét a Segítőegylet céljai? A tanulók fogalmazzák meg a következő igazságot: A Segítőegylet igyekszik növelni a hitet és a személyes igazlelkűséget, megerősíteni a családokat és az otthonokat, valamint megkeresni a rászorulókat és segíteni nekik. Az egész egyházra áldást hoz, ahogy a nők megvalósítják ezeket a célokat.

Láttátok-e már a Segítőegyletet céljai megvalósítása közben?

Háttérolvasmányok

Smith elnök… ezt mondta: »Ez Isten által fenségesen megalkotott, fenségesen felhatalmazott, a nők és a férfiak lelkének [megszabadításáért] fenségesen elrendelt szervezet« [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith Mit tanít ez az idézet, milyen szerepet játszik a Segítőegylet az evangélium visszaállításában?

Miközben a tanulók válaszolnak, győződj meg arról, hogy értik ezt az igazságot, még ha más szavakkal mondják is el: A Segítőegylet Isten által sugalmazott részét képezi Jézus Krisztus egyháza visszaállításának. Írd fel ezt az igazságot a táblára.

mit vegyünk, ha a látás romlik

Milyen változást eredményez az milyen látomás az a tudat, hogy a Segítőegylet megszervezése része a visszaállításnak? Hogyan segít milyen látomás egyház tökéletes megszervezésében az, ha a nők is kapnak elhívásokat?

A látás jó vagy rossz

Nők és a papság Mondd el a tanulóknak, hogy vannak, akik megkérdőjelezik, hogy miért nem kerül sor nők elrendelésére papsági hivatalokba. Hangsúlyozd ki, hogy bár nem tudjuk, miért nem kerül sor nők elrendelésére papsági hivatalokba, azt tudjuk, hogy a nők az egyházi elhívásaikban és otthon is részt vesznek a papságban.

mi a csökkent látásélesség

Minden tanulónak adj egy példányt a következő idézetből Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Kérd meg tanulókat, hogy nézzék meg, milyen módokon gyakorolhatnak nők papsági felhatalmazást: Nők és a papság Dallin H. Abban a figyelemre méltó beszédben Smith elnök újból és újból milyen látomás, hogy a nőknek is adatott felhatalmazás.

A nőknek ezt mondta: »Felhatalmazás által szólhattok, mert az Úr felhatalmazást helyezett rátok. Az általuk végzett munkát isteni felhatalmazás által végzik. Amikor egy nőt — akár fiatalt, akár időset — elválasztanak teljes idejű misszionáriusként az evangélium prédikálására, akkor papsági felhatalmazást kap egy papsági feladat ellátására.