Az UPA együttműködése a Wehrmachttal, a német rendőrséggel és a biztonsági szolgálattal (SD)

Mi Jurij Vlasov látomása

Karamazov testvérek Dostojevski realizmusának jellemzői: 1. A történet párbeszéde. Mindig van vita és álláspontjuk megvédése Ivan és Alyosha Karamazov a Karamazov testvérekben, Shatov és Verhovensky a démonokban, Raskolnikov és Sonya Marmeladova a bűnözésben és a büntetésben, Lev Lev Nikolaevich Myshkin herceg és az Idióta többi társadalma 2.

Család és környezet

A filozófiai hogyan lehetne javítani a látásélességet és a detektív történet kombinálása. Mindenütt gyilkosság történik öreg női zálogügynökök a bűnözésben és mi Jurij Vlasov látomása büntetésben, Nastasya Filippovna az Idiótában, Shatov a démonokban, Fjodor Pavlovics Karamazov a Karamazov testvérekben.

Ezért a kritikusok állandóan szemrehányták az írót.

mi Jurij Vlasov látomása

Az író észrevette, hogy minden története nem a találmány volt, hanem valahonnan származik. Ezek a hihetetlen tények tények a valóságtól, az újságkrónikákból, a kemény munkából, ahol Dostojevszkij összesen 9 évet töltöttközött Semipalatinskban magánszemélykéntés ahol száműzték, hogy részt vett a Petrashevsky körben.

A "Karamazov testvérek" telek valódi eseményeken alapul, amelyek az Ilmsinski hadnagy Omski börtönének állítólagos "gyilkosa" tárgyalásával kapcsolatosak 4.

mi Jurij Vlasov látomása

Dostojevszkij "Az író naplójában" maga határozta meg módszerét "a legmagasabb fokú realizmus" -ként. A legérdekesebb dolog az, hogy megtaláljon egy embert egy teljes realisztikus emberben. Annak érdekében, hogy megmutassa az ember valódi természetét, ábrázolni kell őt határmenti helyzetekben, a mélység szélén. Előttünk egy megrázott tudatosság jelenik meg, elveszett lélek Shatov a "Démonokban", Raskolnikov a "Bűn és büntetés" részében. Az ember ellenséges világban van, de nélküle nem élhet.

Engelhardt javasolta, hogy Dostojevszkij regényét ideológiai regénynek nevezzék regényeiben konfliktus merül fel. Vjacseszlav Ivanov, meghatározva Dostojevskij regényének új műfaji eredetiségét, műveit regénynek nevezi - tragédia, mivel regényei a személyiség, a magány, az elidegenedés tragédiáját mutatják be. A hős mindig a választás problémájával szembesül, és neki maga el kell döntenie, hogy melyik utat választja.

Mihail Mikhailovich Bakhtin, Dostojevskij regényeinek szerkezeti jellemzőjét meghatározva, a többszólamról polifónia beszél. Az én vagyok elv - monológ regény Hős világ És Dostojevszkij írójának hangja nem hallható, a karaktereivel egyenértékű.

Csak a karakterek hangjai hallanak, a szerző megengedi nekik, hogy beszéljenek a végéig. Maga a szerző álláspontja kedvenc szereplői Alyosha Karamazov, Myshkin herceg kijelentésein keresztül látható. Nem találunk itt olyan szerző eltéréseket, mint Leo Tolstoi. A világhős elv "Te vagy" - polifonikus regény D. Bakhtin szerint a A látás elvesztése okozza mi Jurij Vlasov látomása belsőleg hiányosak.

Van mi Jurij Vlasov látomása olyan emberben, amelyet csak ő fedezhet fel önismeret szabad cselekedete során. Vegye figyelembe, hogy Dostojevszkij kedvenc formája a vallomás formája volt.

Oscar Wilde elmondta: "Dostojevszkij fő érdeme az, hogy soha nem magyarázza el teljes egészében a karaktereit, és Mi Jurij Vlasov látomása hősök mindig meghökkentnek azzal, amit csinálnak vagy csinálnak, és elrejtik az örök rejtélyt, hogy a végére légy".

Ez csak korrelál azzal, amit D.

mi Jurij Vlasov látomása

Szintén figyelemre méltó a kiemelkedő orosz író és tudós, Leonid Petrovich Grossman Dostojevszkijáról szóló munkája, amelyet ben tettek közzé az ANSSSR "Dostojevszkij kreativitása" című gyűjteményében.

Folytatva Vyach Ivanov és M. Bakhtin gondolatainak fejlesztését a polifónia konstruktív elvéről, amely Dostojevskij regényeinek alapjául szolgált, Gorossmannak sokkal többet sikerült kiemelnie, amelyek újdonságokat jelentenek.

Борис сопельняк - секретные архивы нквд-кгб. Секретные архивы Секретные архивы читать

Grossman munkájának három része felfedi D narratívájának három aspektusát: a műfaj specifitását, a kompozíció törvényeit és a kreatív módszert. Grossman szerint az ifjú íróban az es években, amikor az orosz kritika alaposan fejlesztette az narratív műfaj elméletét, felmerült a regény különleges fajtája.

Grossman a regény műfajának elméletét elsősorban Belinsky-vel összeköti: a műfaj a legújabb epika, az "események realizmusának a drámájának nyilvánosságra hozatalával és a szerző lírai hozzáállásának kifejezésével" való ötvözésével. Például a bűnözés és a büntetés első oldalától kezdve belemerülünk korunk reménytelen horrorába, amely megerősíti Raskolnikov döntését, hogy harcot indít ezzel a világgal.

mi Jurij Vlasov látomása

Előtte rajzolunk egy műfaj képet egy nyomorult kosár piszkos ivócsendéletéről: fekete kekszet, aprított uborkát, egy átitatott és ragadós asztalot. Ez egy igazi élettani vázlat, amely részletezi a petersburgói nyomornegyed és a fogadó típusait zsíros mellényben és fényes arcban, egy részeg hivatalos Marmeladov hivatalos, gombos ruhaköpenyről. A Karamazov testvérek, Snegirev nyugdíjas tiszt szobájának leírása, aki rokkantsági családot tart fenn és nyomorúságos létét táplálja, szintén megemlíthető egy tipikus műfaji példaként.

A bűncselekmény és a büntetés "reménytelen szegénység" leírását a természetes iskola jellegzetes stílusában tartják fenn.

Álomértelmezés a bajusz szálának tisztításához. Álomértelmezés - Bajusz

A nagyvárosi statisztikákat felvázolták: egy névleges tanácsadót, akit állandó ivás céljából kirúgtak az osztályból; lánya sárga jegyen él; kis gyerekek sötét sarokban rohannak; feleség tuberkulózisban. Mi Jurij Vlasov látomása az as évek reform utáni petersburgbeli legújabb fiziológiája. Ezekből a komor dagerotípusokból azonban észrevétlenül áttörik és növekszik a Dosztojevszkij emberi tragédiája.

Igény nélkül Sonya beleegyezik abba, hogy kiskorúakat megóvja az éhezéstől. A nagyapák régi zsebkendője alig rejti a szégyenteljes lány zoknáját.

Mi az ukrán lázadó hadsereg? Világháború elején az OUN b fegyveres csoportjai aktívan részt vettek a német csapatokkal összehangolt szabotázsban és a hátsó részek szétszerűsítésében. Vörös hadsereg. Mivel az UPA-tagok a szovjet csapatok hátsó részében találták magukat, vagy átléptek a fronton, vagy folytattak egy támadást a Vörös Hadsereg kis hátsó egységeivel és egyes katonáival; Néhány UPA-tag a vezetés parancsát követve szívélyesen találkozott a Vörös Hadsereggel a szovjet ellen intelligencia éberségének elmélyítése érdekében, hírszerzési információkat gyűjtött a szovjet csapatok tartalékairól és mozgásáról, és továbbította azokat a déli hadseregcsoport 1c.

Katerina Ivanovna, aki eladta mostohalányát, csendben térdel előtte "és így egész este állt térdén, megcsókolta a lábát, nem akart felkelni A világ igazságosságának látása, a bölcs ítélet utópiája, az ember végső igazolásának illúziója a főváros sarkának mindennapi gyötrelmeiből és bánataiból származik. Marmeladov monológja az újjászületett bűnösről és egy csodálatos emberről szóló mi Jurij Vlasov látomása mítosznal ér véget, ez a festők és költők kedvenc témája, amelyet D.

De Raskolnikov történetében a "részeg" publicista témája a mi Jurij Vlasov látomása igazságosság mesés témájává válik. A pekingi nyomornegyed műfajfestője a nagy költő minden erejével megragadja a szívét. Az Idióta kibontakozik egy tehetséges női természet Nastasya Filippovna reménytelen életrajza és felfedi egy magasztos álmodozó Myshkin herceg szomorú sorsát a társadalom erkölcsi pazarlásának közepette. De itt az élet próza, tragédia és a költészet nem szerves fúzióval, hanem éles ellentéttel áll szemben.

Stravrogin vallomásának háttere az élet depressziós vulgaritása, a káromkodás és az unalom. Emlékezzünk vissza a tizenegy éves Matresha epizódjára, akit Pliz a látásra megerőszakolt, majd felakasztotta, amelyet a regény végső szövege nem tartalmazott.

See actions taken by the people who manage and post ucuvamo. A belső egyenes szemizom és látideg szétszakadása. A harminczadik életév elő tt fellépett glaukoma volt-e mű tét által gyógyítva?

A lány tragédiája a pekingi burzsoáni apartman szerencsétlen légkörében zajlik. Az összes kompozíció fő ellentmondó törvénye szerint az elnök, a bűn és a gyermek halálának szörnyű dráma helyébe az primitív ártatlanság, a tisztaság és a boldogság ragyogó látomása lép.

Stavroogin álmában emlékeztet Claude Lorrain "Acis és Galatea" idilli tájára, gondtalan és csodálatos emberekkel. Dmitrij Karamazov képe az életből származik, az író az Omski börtön képzeletbeli "szarvasmarháját", Ilyinsky hadnagyot ábrázolta. Dmitrij sorsa tragikus. Magas lélekkel rendelkező ember, aki nem tud menekülni a benne összefonódott gonoszmedencék közül. Tévesen gyilkossággal gyilkolták el, és 20 éves kemény munkával bűncselekményt engesztelnie kell.

Szeretet Álomértelmezés a bajusz szálának tisztításához.

De még a katasztrófa pillanatában is létezik belső lényének megvilágosodása. Álomban égett falut lát el, kimerült nőket, akik karjaikban ordítanak gyermekeikkel, azt akarja tudni, miért vannak szegények és annyira rosszul érzik magukat, és meg akarja küzdeni ezzel a gonoszsággal, "hogy ettől a pillanattól kezdve ne legyenek könnyek".

Dmitrij meg akarja védeni a falu lakosait. Miután mi Jurij Vlasov látomása a kapcsolatot az epika, a költészet és a dráma között D.

Látássérült tézis

A meghatározás nem új; Maga D. A "Perst. Az egyes témák fejlesztése az ellenpont zenei törvényét követi. Ivanov a "Dostojevszkij és a regény-tragédia" és M. Bakhtin a "D. Egy ilyen konstruktív rendszert Bakhtin polifónia hívott, és ebből következően az általa javasolt kifejezés - polifonikus regény.

Az ellenpont összetételének törvénye, Grossman szerint, nagyrészt diktálja a cselekvés kidolgozásának sajátosságait. Időnként az irány megmarad még egy ilyen robbanás után is, de a mozgás üteme rendkívül növekszik, a konfliktus élesedik, és a fellépés megemelt légkörben folytatódik, amíg egy új katasztrófa számos előre nem látható komplikációt vezet be. Tehát a regény elején Raskolnikov még mindig gondolkodik egy bűncselekmény lehetőségéről, habozik, sőt még le is mondja "átkozott álmától".

De egy ismerkedés a Marmeladov családdal, anyja levele húga, egy részeg lány "boldogságáról", amelyet egy kövér dandy üldöz a körúton, egy beszélgetés egy tiszttel, aki fiatal emberek ezreinek megmentésérõl ölti meg egy öreg asszony-gyalogos ügynököt - ezek a heterogén események egyetlen pszichológiai összeolvadásba kerülnek.

Van egy "robbanás" - Raskolnikov által elkövetett két nő gyilkossága, amely mi Jurij Vlasov látomása megváltoztatja az egész helyzetet, és a fellépést a hős legbonyolultabb belső küzdelmének új tervére hozza elméletével és lelkiismeretével és - külső - erőteljes ellenfél - Porfiry Petrovich - hatalmával.

Az OUN-UPA tevékenysége a fehérorosz és az ukrán SSR ideiglenesen elfoglalt területein

Ezután az akció a legmagasabb szintre emelkedik - elítéli a kiengesztelést és az élet új útjait. Grafikailag a kompozíció a fejlődő cselekmény vízszintes vonala, amelyet a viharos epizódok függőlegei kereszteznek, felmozgatva a műveletet, és átvinni egy új síkra, ahol az első vízszintestel párhuzamos parcellák hamarosan újra felrobbannak. Kiderül, hogy a kompozíció lépcsőzetes vonalú, ami felveti az ötlet megoldását a végső katasztrófa vagy katarzis során. Grossman szerint. Ezt a latin kifejezést a vatikáni bíborosok plenáris tanácsának megjelölésére használták, akik mi Jurij Vlasov látomása pápa megválasztására találkoztak.

Részeg élelmiszer-tisztviselő, német háztulajdonos, egy süket idős ember. A hangulat riasztó, mindenki veszekedésre vár, zümmögés merül fel Marmeladova és Amalia Lippervehsel között, aki megemlítette a sárga jegyet, din emelkedik. Gyerekek sírásait és sírásait hallják, az általános feszültséget szörnyű csapással oldják meg: Luzhin vádolja Sonyt rubel ellopásában tőle.

A pénzt a zsebében találta, ahol ügyesen elültették.

mi Jurij Vlasov látomása

A botrány elérte a csúcspontot. De ebben a pillanatban a vulgáris epizód a legmagasabb patoszká alakul.

mi Jurij Vlasov látomása

Meghallják a gyötrelmes lélek zokogását. Egy monológ hangzik, és szívét ütik. Katerina Ivanovna, átölelve Sonyt, azt kiáltja, hogy nem hisz.

A 20000 ton barbell. Yury Vlasov documentary [English subtitles].

Mindenki megbánta a szerencsétlen Katerina Ivanovnát, keservesen sírva, fájdalmasan eltorzult fogyasztásos arcával. Raskolnikov Sonja mellett is áll.

Bajuszi ember

A megcsalt lányt az általános vélemény igazolja. De egy részeg botrány robbant fel villanás közben, Katerina Ivanovna azonnali és végleges igazságosságot keresve utcára fut, és a szájából vérrel ömlött a járdára.

Itt valódi tragikus hősnővé válik. Az The Idiot fellépése ugyanazon a dinamikus és összetett törvényen alapul. Az első rész csúcspontja Nastasya Filippovna születésnapja. Itt érzékelhető egy nagy esemény rejtett aggódó várakozása - a hősnő hivatalos elkötelezettsége Gania Ivolgin iránt. Minden nyugodtnak tűnik, de a belső dráma váratlan epizódokban bontakozik ki.

A herceg feleségül akarja venni Nastasya Filippovnát. A milliomos örökség tulajdonosa. Ellenáll a kísértésnek, de elájul. A konfliktusokat és a jeleneteket Nastasya Filippovna lázas beszéde vágja le. Totsky ágyas, nem akarja elpusztítani az igazokat. Totsky éles nevetségessé vált, hogy szüksége volt Aglai Yepanchinre.