Földényi F. László, Képek előtt állni: adalékok a látás újkori történetéhez

Állni a látásért, Képek előtt állni · Földényi F. László · Könyv · Moly

állni a látásért látásteszt clipart

A könyv valódi témáját az alcímben találhatjuk meg: Adalékok a látás újkori történetéhez. A kitűnő esszéista könyvének címe némileg félrevezető; a tájékozatlan néző egyfajta befogadáselméleti -történeti?

  • Miért császármetszés gyenge látással
  • Földényi F.
  • Földényi F.
  • Földényi F.
  • Mítosz, mint világkép

Amikor a cica látást fejleszt látás megváltozásának okait és miértjét bemutató kötet központi alakja - a Földényinek oly kedves, írásaiban gyakran megjelenő figura - Caspar David Friedrich, s ezen belül kiemelten a Vándor a ködtenger felett című festménye.

A szerző Friedrich és kortársai nyomán élvezetesen mutatja be a látás mindenhatóságába vetett hit megrendülését, a tiszta érzékelés, a közvetlen, ún.

állni a látásért a látás fontossága a testnevelésben

Az értelmet kizáró megfigyelésre szép példa, hogy Friedrich egy ízben öt és fél órán keresztül nézett egyetlen fenyőfát - kérdés persze, hogy a koncentráció ilyen magas foka után mit is láthatott valójában.

Feltehetően egy olyan látványegyüttest, melyben a jelentés nélküli tárgyak színekre, foltokra, szabálytalan alakú formákra bomlanak szét, s ebben nem nehéz felfedezni - mint arra Földényi is rámutat - az absztrakt festészet előzményeit. Friedrichet és kortársait legalább annyira izgatta, hogy miként lehet a látást teljessé tenni, egyidejűleg mindent látni, mintegy benne lenni a térben állni a látásért s hogy ez a gondolat sem előzmény nélküli, arra példa a szerző által is szerepeltetett, kevéssé ismert két francia forradalmi építész, Ledoux és Boullée egy-egy műve - mint az, hogy miként lehet a néző előtt megjeleníteni, mintegy a képbe foglalni a művész látópontját.

állni a látásért látás és árpa

Mindeközben Földényi igen plasztikusan elemzi Friedrich egy-egy művét, néhol feltárva a tökéletlen, mesterkélt vagy az öncenzúra által vezérelt megoldásokat. Földényi imponálóan sok kortárs és modern szerzőt szerepeltet, részleteket olvashatunk például Humboldt, Blake, Schubert, Runge, Schopenhauer, Schelling vagy Friedrich kevésbé ismert festő kortársa, Carl Gustav Carus, továbbá Malevics és Kandinszkij írásaiból sőt egy lábjegyzetből még azt is megtudhatjuk, hogy Goethe a neki nem tetsző műveket dühében az asztal sarkához csapdosta.

A kötetet számos, meglepően jó minőségű fekete-fehér szövegközi reprodukció illusztrálja - s bár ily módon semmi állni a látásért vész el Mark Rothko es No.

Az egyetlen nyomdahiba, egy megismételt mondat egy lábjegyzetben található. A könyv valójában két részből épül fel, bár a második, amit kis megszorítással technikatörténeti résznek nevezhetünk, szervesen összekapcsolódik a német romantikus festőt és társait izgató problémákkal. Amikor ugyanis a művészek a sorozatképek, transzparens képek vagy a kép és keret problémáival foglalkoztak, nem függetleníthették magukat azoktól a vizuális változásoktól, amelyek immár a nagyközönséget is megérintették.

Kiemelt értékelések

A térbeli viszonyok érzékelését alapjaiban rengette meg a távcső, a mikroszkóp vagy a telegráf feltalálása és elterjedése, s bár az as években megjelenő légballon még csak kevesek számára volt elérhető, az új, odáig ismeretlen nézőpontot templomtornyokból is meg lehetett tapasztalni. A hétköznapi emberek szórakoztatását szolgálták a panorámaképek, az as években elterjedt pleoramák, amiktől a nézők tengeri betegséget kaptak - a közönség hullámokon ringó, de nem haladó csónakban állni a látásért, míg a csónak két oldalán hosszában mozgott a megfestett kép, mintegy azt az illúziót nyújtva, hogy a néző például a nápolyi öbölben hajókázik - vagy az Amerikában állni a látásért moving panorama típus: a szórakozni vágyó, egy helyben ülő néző mellett végtelenített tájképek "suhantak el", emiatt úgy érezhette, mintha kocsikázna.

állni a látásért látássérülés mire

A néhol kifejezetten ismeretterjesztésbe átcsapó összefoglalás után Földényi röviden felvázolja a műkritikusi szakma megjelenését, illetve történeti keretbe ágyazza a "mennyiben írhatók le a műalkotások" kérdését. S ahogy Földényi utolsó soraival mintegy visszakunkorítja írását a kezdőponthoz, úgy válik a kötet elején szereplő karikatúra egyben önportrévá.

A metszeten egy parókás férfiút láthatunk, aki nagyítóval a kezében egy fekete festményt vizsgál elmélyülten.

Instant Third Eye Stimulation - M1 (Warning: Very Powerful!)

De ebben a nagyítóban nem állni a látásért mű, hanem a kritikus arca bukkan fel. Kalligram,oldal, Ft szerző.

állni a látásért amikor az 5. látomás