Támogatóink

Jövőkép bevezetése, OTP mobil jövőkép alkotása

Tartalom

  jövőkép bevezetése

  Érintkezés Jövőkép és célkitűzések Az otthon célja, hogy jövőkép bevezetése növelje a nyújtott szolgáltatások színvonalát, hogy a kedvezményezettek ne nélkülözzék otthonuk melegségét, ha belépnek az intézménybe, és hogy ezt a melegséget megleljék a mi intézményünkben, a pozsonyeperjesi Gyermekek és Felnőttek Szociális Otthonában. A szociális szolgáltatások nyújtásakor azon lépések feltérképezéséből indulunk ki, melyek hozzájárulnak a szervezet működésének fejlődéséhez és a nyújtott szolgáltatások színvonalának javításához.

  jövőkép bevezetése

  Az eddigi eredményekre alapozva meghatároztuk a létesítmény jövőképét és stratégiai céljait. Elképzelésünk közé tartozik a színvonalas és biztonságos élet megteremtése és biztosítása lakóink számára olyan minőségi feltételek megvalósításával, melyek célja a fogyatékossággal élő emberek megóvása a rossz bánásmód jövőkép bevezetése formájától, az erőszak intoleranciája, az egyéni képességeik és lehetőségeik alapján a lakók társadalmi beilleszkedési feltételeinek megteremtése, az aktív öregedés formájának biztosítása és elősegítése az életszínvonal javítása érdekében.

  A létesítmény stratégiai célkitűzései: egy átfogó, rugalmas és korszerű szolgáltatásrendszer létrehozása, figyelembe véve az egyén szükségleteit és a lakók igényeit, a lakók társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése a szociális jövőkép bevezetése igényeinek megfelelően, életkortól, nemtől, jövőkép bevezetése státusztól, etnikai hovatartozástól, vallástól, fizikai vagy szellemi fogyatékosságtól illetve politikai vagy ideológiai hovatartozástól függetlenül, színvonalas és professzionális személyzeti politika kialakítása az intézményben, személyre szabott rendszer és munkavállalói felelősségvállalás bevezetése szakmai fejlődésük, munkateljesítményük és önértékelésük tekintetében, a szociális szolgáltatásnyújtások színvonalának növelése a humánerőforráshoz való hozzáférés és a minőségbiztosítási kézikönyv feltételein alapuló átalakítási elemek bevezetésének megvalósítása tekintetében, a létesítmény korszerűsítése és a létesítmény energiahatékonyságának csökkentése.

  jövőkép bevezetése

  Az intézmény stratégiája a célok eléréséhez: az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása, a szociális szolgáltatások kedvezményezettje elsőbbséget élvez a szociális szolgáltatások nyújtásában, a lakók társadalmi életbe való beilleszkedéséhez szükséges feltételek megteremtése, a nyújtott szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek megvalósítása, a szakmai folyamatok módszertani eljárásainak kidolgozása és bevezetése a gyakorlatba, a trendek tiszteletben tartása, a munkavállalók ellátásának biztosítása, a szakmai fejlődés és a rendszeres továbbképzés megfelelő feltételeinek megteremtése, szakképzési terv jövőkép bevezetése és végrehajtása a munkavállalók számára, szakmai fejlődés, interdiszciplináris csapatok kiépítése, motivációs ösztönzők megvalósítása a munkavállalók számára, a létesítmény jövőkép bevezetése és külső felújítási munkáinak a tervezése és megvalósítása, a szobák belső berendezéseihez szükséges korszerűsítés biztosítása.

  Minőségirányítás A minőségi feltételek jövőkép bevezetése belül minőségirányítást alkalmazunk a nyújtott szociális szolgáltatások folyamatos javításának és fejlesztésének eszközeként. Folyamatokba való átalakítással feltételeket teremtünk a minőségi előírások bevezetésére.

  jövőkép bevezetése

  Megfelelő feltételeket teremtünk a lakók, családtagok, barátok és a nyilvánosság visszajelzéseihez. A cél a rendszer folyamatos fejlesztése irányítás, mérés és értékelés révén. A minőségirányítás célja valamennyi érdekelt fél együttműködésének biztosítása a szervezet hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

  jövőkép bevezetése