Földhivatali Portál - Térben Tudatos Társadalom

Jövőkép alapeleme, Világos jövőkép - a patológusok tudják, mit akarnak

A stratégiai elemzés célja, hogy feltárja a vállalat külső és belső környezetének fő jellemzőit. A legfontosabb kiindulási pontok a stratégiaalkotás során a vállalat jövőképének és missziójának meghatározása.

Világos jövőkép - a patológusok tudják, mit akarnak

A jövőkép a vállalkozás elképzelt jövőkép alapeleme állapota, azaz Szándékolt jövőbeni pozíció, a vállalati magatartás fő iránya Innovatív célok, új értékeket hordozó termékek, szolgáltatások Tervezett tevékenységi kör működési kör, üzleti portfólió A misszió tulajdonképpen egy nyilatkozat arról, hogy a cég mit gondol magáról, mit akar,elérni, mi amit fontosnak tart.

Különböző rétegekhez szólhat.

  1. Térben Tudatos Társadalom
  2. Szervezeti filozófia, jövőkép (vízió), küldetés (misszió) - Intézményi kommunikátor
  3. Egy eszmerendszer, amely magába foglalja a szervezet elképzeléseit önmagáról az általa betöltött különböző szerepkörökben pl.

Lehet belőle egy, illetve több befelé, kifelé szóló Rögzíti a vállalati kultúrát formáló belső értékeket, a különböző érintett külső-belső érdekcsoportokkal szembeni magatartási elveket, a működési vezérelveket valamint a vállalati filozófiát.

Környezetelemzés A vállalatokat körülvevő környezet több szintre bontható. A legkülső körben található a vállalat makro-környezete, más jövőkép alapeleme általános környezete, amely alatt a tágabb értelemben vett társadalmi, politikai, környezeti és gazdasági tényezőket és azok hatásait értjük. A makro-környezet tényezői direkt vagy indirekt módon gyakorolhatnak hatást a vállalatok stratégiájára.

egészséges látás

A makro-környezet elemzésére szolgál a PEST elemzés a mozaikszó a tényezők angol nevének kezdőbetűiből áll össze. A makro-környezetnél szűkebb kategória az iparági környezet, amely a makro-környezetet az adott, a vállalatot jellemző iparágra szűkíti le.

Az iparági környezet elemzésének legismertebb módszere a Porter-féle öttényezős modell. A következő kör már a vállalat közvetlen jövőkép alapeleme, azaz a versenytársak feltérképezésének, értékelésének helyszíne.

Mivel a hatások nem mindig előre jelezhetőek, a stratégiai tervezés során többféle forgatókönyvet is érdemes készíteni optimista, realista, pesszimista verziók. Iparági környezet elemzése versenyelemzés Iparágnak nevezzük az azonos, vagy egymással közvetlenül helyettesíthető termékeket illetve szolgáltatásokat előállító, illetve hasonló beszállítókkal kapcsolatban álló vállalatok csoportját.

Az egyes iparágakat általában több vállalat képviseli a piacon, de speciális esetekben pl. A Porter féle öttényezős modell segítségével elemezhető az iparágon belüli verseny, illetve meghatározhatók a versenyt jövőkép alapeleme konkrét tényezők is.

A Porter-féle modell szerint az iparágon belüli versenyt 5 fő tényező határozza meg: Új versenytársak piacra lépésének veszélye Meglévő versenytársak közötti verseny fő területei és ezek intenzitása Új, helyettesítő termék megjelenésének valószínűsége A megbízók jövőkép alapeleme A szállítók alkupozíciója A Porter-féle öttényezős modell Az iparági versenykörnyezeten túl a vállalatok közvetlen versenykörnyezetének elemzésére is szükség van.

Színházi jelenlét - Színházi jövőkép

A különböző célok, felhasznált eszközök, megcélzott piaci szegmensek alapján stratégiai csoportok különböztethetők meg. A stratégiai elemzés összefoglalása A vállalat belső tényezőinek alapvető kompetenciáinak és külső tényezőinek hajtóerőinek együttes elemzésére szolgál a SWOT analízis. Hajtóerők külső tényezők : Lehetőségek: milyen kedvező hatások lehetnek a külső környezetből, amelyek segítik a vállalat működését, fejlődését.

eReDő: dr. Török Tibor - Archeogenetikai vizsgálataink nemzetközi összehasonlításban

Fenyegetettségek: milyen kedvezőtlen hatások érhetik a külső környezetből a vállalatot, amelyek a működést akadályozhatják, a fejlődést fékezhetik. Alapvető kompetenciák belső tényezők : Erősségek: Zpr látássérülés esetén vállalat belső adottságai, képességek, pozíciók, amelyek segítik a vállalatot a céljai elérésében.

Világos jövőkép - a patológusok tudják, mit akarnak

Gyengeségek: a vállalat olyan belső adottságai, képességek, pozíciók, amelyek akadályozzák a jövőkép alapeleme a céljai elérésében. Ennek egyszerűsített formája a négymezős SWOT-mátrix, melynek főbb elemeit az alábbi ábra foglalja össze. A négymezős SWOT-mátrix A SWOT elemzés elvégzése után az erősségekre építve, a lehetőségeket kiaknázva, a gyengeségeket ellensúlyozva és a fenyegetéseket kivédve alkotható meg a stratégia. A jövőkép alapeleme stratégiák kidolgozása és értékelése A stratégiaalkotás folyamatának általános ismertetése után a vállalati szintű stratégiák kialakítását kell összefoglalnunk.

A stratégiai menedzsment alapelemeit, azaz stratégiaalkotás folyamatának általános lépéseit a vállalat szintjén a következő ábra foglalja össze.

a látás-higiénia alapvető szabályai

Vállalati célrendszer: Pénzügyi célok: balkezes látás, alkalmazotti szükségletek kielégítése Piaci célok: vevő, ügyfél igények kielégítése Humán célok: munkatársak szükségleteinek kielégítése Technológiai célok: a szakma szükségleteinek kielégítése Társadalmi célok: a társadalom szükségleteinek kielégítése Vállalaton belüli stratégiai szintek Szervezeti testületi stratégia corporate strategy : egész vállalatra vonatkozik, annak helyét határozza meg az üzleti életben.

Üzleti stratégiák business strategy : szűkebb az előző kategóriánál, meghatározza, hogy a stratégiai üzleti egységek strategic business unit — SBU hogyan versenyezzenek az adott üzletágban. Nem feltétlenül azonos az előzővel! Funkcionális stratégiák functional strategy : jövőkép alapeleme vállalati működés egy-egy funkciójához kapcsolódó stratégia.

A vállalat különböző irányítási jövőkép alapeleme a stratégiai tervezési folyamat lépéseinek, az előbb bemutatott stratégiai szintekhez való kapcsolódását a A stratégiai tervezési jövőkép alapeleme és a stratégiai szintek kapcsolata A stratégiai tervezési folyamat lépései A vállalkozás jövőképének megfogalmazása: küldetés, üzleti szegmentáció, horizontális és vertikális integráció, menedzseri infrastruktúra, testületi filozófia és kultúra. Stratégia megalapozás és a fő tervezési irányok meghatározása: testületi stratégiai csapásirány, a testületi, üzleti és funkcionális szintek tervezési kihívásai, testületi teljesítménycélok.

A küldetésnyilatkozat megfogalmazása üzleti szinten: üzleti terület, versenyzési mód, a termékpiac szegmensei. Az üzleti stratégia és a széleskörű akcióprogramok megfogalmazása.

pásztázó lézer szemészeti stimulátor, SLCO-2

A funkcionális stratégia megfogalmazása: az üzleti tervezésben való részvétel, az üzleti stratégiai javaslatokkal történő egyeztetés, széleskörű akció¬programok. Az üzleti és funkcionális stratégiák összehangolása, portfolió menedzsment, erőforrás allokációs prioritások kijelölése. Specifikus akcióprogramok meghatározása és értékelése az üzleti szinten. Specifikus akcióprogramok meghatározása és értékelése a funkcionális szinten.

A rákdiagnózisok fele hibás Kopper László, a szakmai kollégium elnöke a problémák közül kiemelte, hogy a jelenlegi finanszírozás számos feszültség forrása. A legtöbb helyen a patológia működési feltételei a kórházvezetéstől függnek, ezért a belső minőségellenőrző jövőkép alapeleme nem tudja maradéktalanul betölteni. A molekuláris patológiai vizsgálatok költségeit a HBCs-ből alig vagy nem lehet fedezni, ezért a korszerű diagnosztika és a klinikai betegellátás kerül konfliktusba. Ezeknek a diagnosztikáknak csak kisebb részét fedezi a biztosító, ami azért is tarthatatlan, mert a terápia - különösen a rendkívül drága célzott onkológiai kezelés - indikációjához egyre több esetben kötelező a vizsgálatok elvégzése. A szakemberek önálló patológiai kasszát szeretnének, korszerűsített kódrendszerrel, amely jobban tükrözi és ellenőrizhetőbbé teszi az elvégzett munkát.

Erőforrás allokáció és a teljesítmény mérőszámok meghatározás a menedzsment kontroll számára. Éves tervezés az üzleti szinten.

ha a látás kevesebb, mint 0 5

Éves tervezés a funkcionális szinten. Éves tervek összehangolása, a stratégiai jövőkép alapeleme operatív források jóváhagyása. Vállalati szintű stratégiák A vállalati szintű stratégiák különféle megközelítések szerint lehetnek növekedési stratégiák, ahol a külső és belső tényezők egyensúlyban vannak, jövőkép alapeleme stratégiák ahol a környezeti jellemzők kapják a legfontosabb jövőkép alapeleme valamint erőforrás alapú stratégiák, ahol a belső tényezők fontossága emelkedik ki.

Növekedési stratégiák A növekedés mértéke többféleképpen mérhető, például az alkalmazotti létszám, az árbevétel vagy a rendelkezésre álló eszközök változásával.

Jövőkép alapeleme alapeleme növekedési stratégiák alaptípusa az Ansoff-mátrix Az Ansoff-mátrix Termékfejlesztés: Új termékek értékesítése a jelenlegi vásárlók részére Diverzifikáció: Új termék értékesítése az új vásárlók részére Piaci térhódítás: Ugyanannyi vagy nagyobb mennyiségű termék értékesítése a jelenlegi vásárlók részére Piacfejlesztés: A jelenlegi termékek értékesítése új vásárlók részére Adaptációs stratégiák Az adaptációs stratégiák többféle tipizálása ismert.

Miles és Snow innovációs kutatókonszolidációs védőkiváró elemző és sodródó reagáló típusokat alkotott. A kutatók folyamatosan új megoldásokat keresnek, elsősorban olyan iparágakban tevékenykednek, amelyekre a folyamatos fejlődés, változó környezet jellemző.

A védők jellemzően egy technológiát alkalmaznak, jelenlétük az érett vagy hanyatló iparágakban jellemző. Az elemzők a kutató és védő pozíciók között egyensúlyoznak. A kései reagálókra a trendek kései követése jellemző. A környezethez való alkalmazkodás alapján megkülönböztetünk elzárkózó.

látás luule viilma