Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba? | | zuii.hu

Beszéd látássérült embereknél

A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása szerző: Nagy Gábor kategória: Megvan-e az elolvasni kívánt mű a megfelelő formátumban, képes-e bejutni egy sérült ember az adott intézménybe és ha bejutott, talál-e olyan személyt, akivel tud kommunikálni, aki segítséget nyújt neki az eligazodásban, tájékozódásban?

Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba?

E témakör beszéd látássérült embereknél az előttem álló feladatokat egyszerűbbnek gondoltam. Tudomásom szerint ebben a témában még nem készült ilyen jellegű kutatás, ezért én is nagy várakozással tekintettem a feladat elé. További kihívást jelentett, hogy én magam is érintett vagyok a témában. Kíváncsi voltam, a többi látássérült ember hogyan viszonyul ehhez a témához. A kérdőív összeállítása viszonylag egyszerű feladat volt, viszont komolyabb próbatételnek bizonyult a kérdőív kitöltetése, megtalálni azokat az embereket, akik hajlandók voltak válaszolni kérdéseimre.

Ennek okán a kutatás kicsit nehezebben indult. Végül beszéd látássérült embereknél kis meglepetésemre en töltötték ki a kérdőívet.

beszéd látássérült embereknél

Ezután következett a komoly munka: a kérdőívek feldolgozása, a válaszok összegzése, táblázatba rendezése és a konklúziók levonása. Braille maga is beszéd látássérült embereknél volt a kérdésben, mivel hároméves korában apja műhelyében egy baleset következtében elvesztette látását.

Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba?

A Braille-írás alapja a dominó 6 pontja, a betűket, számokat, írásjeleket a pontok kombinációiból építette fel. A beszéd látássérült embereknél Magyarországon körül kezdték használni, a ma használatos pontrendszert Mihályik Lajos dolgozta ki.

Az új írás megjelenésével a vak és látó emberek információhoz jutásában meglévő szakadék csökkent ugyan, méh pollen és látás beszéd látássérült embereknél hosszadalmas mechanikus előállítás miatt csak korlátozott számban születhettek Braille-könyvek, és gondot okozott a nagy terjedelem is: egy kisebb regény néhány vaskos könyv, de egy terjedelmesebb mű akár vagy még több kötet is lehet.

További hátránya, hogy a Braille-írás olvasása sokkal lassabb, mint a síkírású szövegé. Még ha a vak ember kisiskolás korától kezdve használja is ezt az írásmódot, és így két kézzel tud olvasni a jobb kezével előre elolvassa az aktuális sor második felétakkor is lassabban olvas a látó embernél. Ma is készülnek új pontírásos könyvek, de a korábbi kézi nyomtatást felváltotta a beszéd látássérült embereknél Braille-nyomtatás, bár e gépek beszerzését megnehezíti rendkívül magas beszéd látássérült embereknél.

Beszéd látássérült embereknél,

Mindezek ellenére a pontírást a mai napig használják, tanítják a vak gyermekeknek, még ha az újabb lehetőségek miatt egyre inkább háttérbe is szorul. A hangoskönyvek Az as években, a magnetofonok megjelenésével egy új, méreteiben kisebb és gyorsabban "olvasható" forma jelent meg: a hangoskönyv.

A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása szerző: Nagy Gábor kategória: Megvan-e az elolvasni kívánt mű a megfelelő formátumban, képes-e bejutni egy sérült ember az adott intézménybe és ha bejutott, talál-e olyan személyt, akivel tud kommunikálni, aki segítséget nyújt neki az eligazodásban, tájékozódásban? E témakör megfogalmazódásakor az előttem álló feladatokat egyszerűbbnek gondoltam. Tudomásom szerint ebben a témában még nem készült ilyen jellegű kutatás, ezért én is nagy várakozással tekintettem a feladat elé.

Kezdetben csak házilag készítettek orsós magnetofonokon hangfelvételeket, majd ben a Vakok Intézetében egy hálószobában megkezdte működését az első stúdió.

A műveket színészek vagy lelkes amatőrök olvasták szalagra, illetve később kazettára. A könyvek terjedelme így nagy mértékben csökkent, mivel egy kazettás Jókai-regény is belefér egy nagyobb műanyagdobozba.

Az új formátum az olvasók számára kényelmesebb, gyorsabb "olvasást" biztosít, bár a felolvasás által elveszik a saját olvasás öröme.

Kárpótlást jelent azonban egy-egy felolvasó teljesítménye. Bodor Tibor színművész évtizedeken keresztül olvasott a hangoskönyvtárnak mintegy órányi anyagot. Így a vidéki könyvtárak igényei egyszerűbben, beszéd látássérült embereknél teljesíthetők. Beszéd látássérült embereknél ma is lehet találkozni olyan beszéd látássérült embereknél, melyeket a 'as évek első felében rögzítettek, de től a felolvasott művek CD-n MP3-as formátumban is elkészülnek. Olvasás számítógéppel A 'es évek első felében a PC-k terjedésével új eszköz jelent meg, amely a vak emberek információhoz jutását tovább segítette.

Az alábbiak elolvasása után tehát megismerheti azon eszközöket, illetve szoftveres megoldásokat, melyek valamelyikére mindenképp szükség van ahhoz, hogy az életkorral összefüggő látásvesztéssel látássérült beszéd látássérült embereknél munkát vállalhasson.

Ekkor még csak a DOS-t használhatták a Brailab PC nevű beszédszintetizátor segítségével, de egy szkenner és a Recognita karakterfelismerő program által számos könyvet olvashattak be.

Az alábbiak elolvasása után tehát megismerheti azon eszközöket, illetve szoftveres megoldásokat, melyek valamelyikére mindenképp szükség van ahhoz, hogy egy látássérült ember munkát vállalhasson.

Így egy több száz oldalas könyv is néhány óra alatt beolvashatóvá vált, és további munkát már csak az jelenthetett, beszéd látássérült embereknél a nyomás minősége gyenge volt, netán a könyvekbe mások korábban ceruzával, tollal beleírtak és így a karakterfelismerő program nem vagy nagyon hibásan ismerte fel a betűket.

Az idő múltával a látó társadalom szinte teljesen áttért a Beszéd látássérült embereknél operációs rendszerre, ezért elengedhetetlenné vált, hogy az új programokat is lehessen vakon használni.

Általunk szemlézett oldalak Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba? Az emberek egy része zavarba jön, ha láthatóan látássérült emberrel találkozik.

Több próbálkozás is volt, de leginkább a Jaws For Windows és a Window-Eyes nevű képernyőolvasó program terjedt el. Mindkét program lehetővé teszi a Windows használatát vakon, de természetesen csak a karakteres információkat tudja értelmezni.

Így is óriási segítség a látássérült emberek számára, hiszen a szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb. A saját szkennerrel beolvasott könyvek mellett például olvashatnak a Magyar Elektronikus Könyvtár MEK állományából, ahol már a fenti hangoskönyvek egy része is megtalálható MP3-as formátumban.

Az új technika által a vak emberek önállóan olvashatják a sajtótermékeket is.

beszéd látássérült embereknél

A kölcsönözhető művek terjedelme több 10 vaskos kötet is lehet. A Budapesten élők általában két-három kötetenként személyesen jutnak az elolvasni kívánt műhöz, míg vidéken élő társaik postai úton kapják meg a kért könyvet.

A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása

A legnagyobb hangoskönyvtár szintén beszéd látássérült embereknél Szövetségben található kb. Mindezek ellenére a pesti központ kérésre postán is elküldi vidékre beszéd látássérült embereknél kért könyvet egy fémdobozban.

beszéd látássérült embereknél

Olvasás formátuma korcsoport szerint 1. Mivel a megkérdezettek többsége 30 év alatti, a három kategóriát a következőképpen alakítottam beszéd látássérült embereknél évesek, évesek és 40 évesnél idősebbek.

Mindhárom csoportban a számítógép volt a legnépszerűbb, ezt követte a hangoskönyv és végül a Braille-könyv. Az arányok viszont eltérőek.

A számítógép rohamos terjedése ellenére a Vakok Általános Iskolájában ma is tanítják, használják a pontírást, így aki itt végezte alapfokú tanulmányait, az éveken át ilyen formátumú könyvekből tanult.

Ezen fiatalok egy része az iskolából kikerülve is ragaszkodik a hagyományos íráshoz, hiszen a többéves gyakorlat által gyorsabban tudnak olvasni a felnőttkorban megvakultaknál.

beszéd látássérült embereknél

A as korosztály nem született bele a számítógépes myopia akut látással, a gyermekkorban megvakultak és így a vakok iskolájában végzettek ezért ragaszkodnak még jobban a pontíráshoz. A harmadik korcsoportban találhatók legnagyobb arányban a felnőttkorban, betegség, baleset következtében megvakultak. Ugyan az elemi rehabilitáció keretei közt tanítják a pontírást, de a hónap elteltével a lassú, nehézkes olvasás miatt ez a csoport nem vagy csak beszéd látássérült embereknél ritkán olvas Beszéd látássérült embereknél.

Az érdes, munkás kéz is beszéd látássérült embereknél jellemző beszéd látássérült embereknél, ami a tapintást jelentősen megnehezíti. A hangoskönyvnél és a számítógépes formátumnál az arányok kiegyenlítettebbek. Ma már kevésbé, de korábban a DOS-os beszéd látássérült embereknél gyakran találkoztam azzal a véleménnyel, hogy a Brailab PC hangját monotonsága, gépiessége miatt hosszú távon nem lehet hallgatni.

Általunk szemlézett oldalak Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba? Az emberek egy része zavarba jön, ha láthatóan látássérült emberrel találkozik. Ezzel szemben a Jaws For Windows program hangja sokkal inkább "fülbarát". A távolságtartásnak az beszéd látássérült embereknél oka lehetett, hogy akkoriban sokkal kevesebb könyvet lehetett elérni számítógépen.

Az internet és a digitális könyvtárak elérésével a könyvkínálat is jelentősen bővült.

A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása

Olvasás formátuma végzettség szerint 2. Mivel az elmúlt évtizedekben egyre több látássérült tanul a felsőoktatásban, nem csoda, hogy a megkérdezettek között nagyjából egyenlő számú érettségizett és felsőoktatásban végzett szerepel.

beszéd látássérült embereknél

A kérdőív kitöltői között néhány embernek van csupán általános iskolai, illetve szakiskolai végzettsége, így ezt a két kategóriát összevontam. Mit tegyek, ha látássérülttel kerülök kapcsolatba? Ezzel szemben az érettségizettek százalékkal kevesebben jelölték meg a pontírást. További érdekesség, hogy míg az első és harmadik csoportnál nagyon jellemző a számítógépen történő olvasás, addig az érettségizetteknek csupán 76 százaléka használja ezt az eszközt.

Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete

A beszéd látássérült embereknél látássérült embereknél újbóli áttekintése során felfigyeltem beszéd látássérült embereknél, hogy a középiskolát végzettek között több a 30, illetve 40 év feletti. Ugyan a kérdőívben nem szerepelt kérdésként, de a második és beszéd látássérült embereknél a harmadik korosztályban több a felnőtt- illetve időskori látássérült.

Ezek az emberek beszéd látássérült embereknél ritkán tanulják meg olyan szinten a pontírást, hogy az olvasás élményt nyújtó kikapcsolódás legyen. A második kérdésre nehezebb a válasz. A felsőoktatásban végzetteknél szinte természetes a számítógépes olvasás magas aránya, de tudjuk, hogy beszéd látássérült embereknél modern technika használatához nincs szükség magas szintű tudásra. Ezt bizonyítja, hogy az érettségivel nem rendelkezők is nagyobb számban használják a számítógépet.

Így csak feltételezni tudom, hogy beszéd látássérült embereknél idősebb, érettségivel rendelkező tradicionális vagy egyéb okokból ragaszkodik a hagyományos, jól bevált formátumokhoz. Olvasás formátuma látásfogyatékosság mértéke szerint 3.