Értékelés:

A látás nem a pokol, Dante Pokla

A Katolikus tanításban két dogma de Fide szól a pokolról: Akik a személyes súlyos bűn halálos bűn állapotában halnak meg, a pokolba jutnak. Ez fejeződik ki az Apostoli Hitvallásban[25] valamint a Szent Atanáz-féle hitvallásban is. E tanítás nem emelkedett dogma szintjére, de szentek, egyházatyák a látás nem a pokol egyháztanítók sokasága hirdette. Elsősorban a halálos bűnöka látás nem a pokol pl a Tízparancsolat tudatossággal és szándékoltan történő megsértése, illetve a hét főbűn miatt jut egy lélek a pokolra.

A bocsánatos bűnöket elkövetőknek még vannak esélyei az üdvösségrede előtte végig kell szenvedniük a tisztítótűz gyötrelmeit.

Account Options

Isten irgalmassága a legnagyobb bűnösök iránt is megnyilvánul a megtérés és a kegyelem felajánlása formájában, de csakis a halálig; ezt követően a részvétlen igazságosság lép működésbe. Az elvetés kínja a legnagyobb kín, ami az embert érheti. A szentírásban erről szól a tüzes kemencében a sírás és fogcsikorgatás.

a látás nem a pokol orvosi berendezések szemész számára

A katolikus teológusok többsége a történelem folyamán a valós tüzet fogadta el. A szentírás tanúsága szerint azért kéri a pokolba került gazdag ember Ábrahámot, hogy küldje le Lázárt, ki ujját vízbe mártsa, s hűsítse az ő nyelvét, mert gyötörtetik e lángban.

a látás nem a pokol a látás megduplázódik a távolba

Habár az elvetés kínja az elsődleges, ezt szervesen kiegészíti az érzéki kín. Konstantinápolyi Zsinat ban elítélte. Lateráni zsinat : a rosszat cselekvők a feltámadásnál az ördöggel és angyalaival együtt örök büntetést fognak szenvedni. Ez az Extra Ecclesiam nulla salusvagyis Az Egyházon kívül nincsen üdvösség dogmája. A tridenti zsinat két határozatban foglalkozik az örök túlvilággal ill.

A II Vatikáni zsinat pasztorális zsinat volt, nem hozott dogmatikai határozatokat, ennek értelmében döntései nem kötelező érvényűek a katolikus hívek számára.

Green Hell - 1.Rész (Túlélés a Zöld Pokolban) - Stark LIVE

A római katolikus egyház ma a poklot úgy határozza meg, mint "az A látás nem a pokol való örök elszakadás" és "az áldottak közösségéből való teljes kizárás" állapotát. Hans Küng és H.

a látás nem a pokol egy másik ember megvetése

Balthasar szerint "nincsen pokol" ill. Jézus kettős értelemben is fenyegetésnek szánta az igehirdetését: egyrészt arról beszélt, hogy aki nem fogadja el az Isten országáról szóló üzenetét, az nem jut be oda, ill. Ezeket a kijelentéseket a redaktorok a sírás és fogcsikorgatás képeivel fokozták.

Tartalomjegyzék

Pápák[ szerkesztés ] II. János Pál pápa alapján a Szentírás sok helyen szimbolikus képet használ, így a pokol esetében is.

Miként Trienten innen a hegyomlás, amelytől szűk lesz az Adige medre oka: földrengés vagy alapcsuszamlás s amely a hegynek csúcsáról mered le mintegy elvágva, hirtelen a sikra, hogy aki fönn van, nehezen mehet le: olyan volt itt sok mélytörésü szikla és Kréta szégyene ezeknek épen tehénkedett rá hegyes csúcsaikra, aki hajdan fogant az áltehénben; s amikor meglátott, magát harapta, mint akit a harag emészt szivében. Bestia, pusztúlj!

Ezek a szimbolikus képek megmutatják az Isten nélküli élet teljes csalódottságát és ürességét. A pokol nem hely, hanem azoknak az állapotát jelzi, akik véglegesen elkülönülnek Istentől, az igazi élet és az öröm forrásától.

a látás nem a pokol fáradtsággal a látás romlik

Később alakult ki a diszpenzacionalista [59] nézet, mely szerint az Ótestamentum idején mindenki egy helyre jutott, de amikor Jézus meghalt, a jó emberek lelkeit kiszabadította a Seolból és felvitte magával a mennybe. Így most minden jó ember a mennyben van.

a látás nem a pokol ha a látás mínusz 12

A protestáns teológia szerint nincs helye a purgatóriumnak. Isten a végítéletkor dönt minden ember további sorsa felett és az egyén vagy a mennybe vagy a pokolba jut. Mások úgy hiszik, hogy ez már az ember halála után történik meg - a Lukács evangéliumában leírt gazdag és szegény Lázárról szóló példázat alapján. Amikor az ember meghal, részeire válik, az élet lehelete visszatér Istenhez és a test porrá lesz.

Stáblista:

Ezért a kondicionalisták nem hisznek egy föld alatti pokolban, ahol a gonoszok kínoztatnak, hanem csak a feltámadásban. A tűz a millenniumKrisztus ezeréves birodalma után lesz, azt lehet pokolnak nevezni.

Karl Barth is elutasította a hagyományos nézeteket: szerinte a Biblia nem szól olyan pokolról, amelyben a gonoszok örökké szenvednek, és halála után minden ember a sírba száll. Sok protestáns szerint a túlvilág egyáltalán nem a kínok helye, ahol tűzben kínozzák az embereket, illetve a lelkeket, mert ez ellentmondana az isteni szeretet törvényének. Az általuk felhozott szentírási érvek: PrédJób Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

Dante Pokla

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Az apóleia jelenti azt is, hogy elveszni Ján. Az apóleia tehát pusztulást, megsemmisülést is jelent.

Az örök szó jelentése lehet végtelen is, de csak akkor, amikor az Istennel van kapcsolatban, vagy valamivel, ami Istentől ered, pl.

Ezért jelent az örök élet vég nélküli életet. Ilyen életet azonban nem bírhatnak azok, akik Istentől elszakadtak, vagy elhagyták Őt. Ez vonatkozik Jézus megváltási tettére.

a látás nem a pokol múmia látvány