Ámos 8 NT-HU;KAR - Látomás az érett gyümölcsről - Bible Gateway

A 8. látomás az

Az álmot rögvest leírta.

Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Mindegyik különbözött a másiktól. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

a 8. látomás az

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt.

A nyolcadik látomás: a szekerek

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj. Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról. Ruhája fehér volt, mint a hó, a 8. látomás az a haj tiszta, mint a gyapjú.

Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket.

  • Látássérült emberek észlelése
  • Hogyan lehet javítani a látás orvosát
  • Ámósz 8 NT-HU - Látomás az érett gyümölcsről - Bible Gateway
  • Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library

Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia.

Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem a 8. látomás az veszendőbe.

A látomás magyarázata. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból. Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával.

a 8. látomás az

Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet. Utánuk pedig egy másik kerül uralomra. Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz.

Az első látomás

Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó.

Látomás az üveggyárban

Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett hitünket. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak érteni annak fontosságát, hogy legyen bizonyságuk erről a különösen fontos eseményről. Háttérolvasmányok Gordon B.

Aztán úgy láttam a látomásban, hogy az Uláj folyó partján vagyok. Két szarva volt. Bár mind a két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt, mint a másik, a második nőtt nagyobbra. Semmiféle vadállat nem tudott neki ellenállni és hatalmából kiszabadulni.

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Tehetett, amit akart, s nagy dolgokat vitt végbe. A baknak hatalmas szarva volt a két szeme között. Legyőzte a kost, és letörte mind a két szarvát.

A kosnak nem volt hozzá ereje, hogy ellenálljon neki. Aztán földre terítette, összetiporta, és senki se tudta kiszabadítani a kost hatalmából.

Helyébe négy vadállat lépett, az ég négy tája felé fordulva.

Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

Először parányi volt, de aztán annál jobban megnőtt dél, kelet és a dicső ország felé. A mindennapi áldozatot gonosztettel váltotta fel, az igazságot földre tiporta, és minden tette sikerrel járt.

  • Látás és erő edzés
  • 8 éves távollátásban hogyan kell kezelni
  • Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 7;8
  • Dániel próféta könyve 8. fejezet vers

Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam. De ő megfogott, és fölsegített.

A nagy szarv, amely a szeme közt van: az első király. Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár a vállalkozása. Irtja a hatalmasokat látásvizsgálat szemcsepp a szentek népét.

a 8. látomás az

Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret-furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz. Mégis, őrizd meg a látomás titkát, mert hosszú évekre szól.

a 8. látomás az

A látomásról azonban hallgattam, mert nem volt, aki felvilágosítást tudott volna adni.